Phát biểu của
Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Bucharest
về chuyến viếng thăm Rumani (7-9/05/1999)
của Ðức Thánh Cha

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phát biểu của Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Bucharest về chuyến viếng thăm Rumani vừa qua của Ðức Thánh Cha.

Bucharest [Zenit 10/05/99] - Ðức Tổng Giám Mục Jean Claude Perisset, Sứ Thần Tòa Thánh tại Bucharest, nhận định rằng sự hiện diện của Ðức Thánh Cha trong một xứ có đa số dân theo Chính Thống Giáo là một bằng chứng cho thấy những cánh cửa dẫn đến con đường hiệp nhứt đã được mở rộng.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo, Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Bucharest nói rằng "chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha đã vuợt qua mọi chờ đợi, bởi vì nó chứng tỏ một cách cụ thể rằng Ðức Giáo Hoàng, người đầu tiên chịu trách nhiệm về sự hiệp nhứt của Giáo Hội, đã làm cho hằng trăm ngàn tín hữu Công Giáo và Chính Thống xích lại gần nhau quanh Chúa Kitô trong hai buổi cử hành phụng vụ quan trọng".

Ðức Cha Perisset trước kia đã từng là thư ký của Hội Ðồng Tòa Thánh về hiệp nhứt Kitô Giáo. Là một trong những nguời điều hợp chuyến viếng thăm vừa qua của Ðức Thánh Cha, ngài đã tóm tắt chuyến viếng thăm trong ba tiếng "vui mừng, hy vọng và hiệp nhứt". Vui mừng vì Ðức Thánh Cha đã được đón tiếp như sứ giả của niềm hy vọng mà Rumani rất cần đến trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Hy vọng cho đại kết vì sự hiện diện của Ðức Thánh Cha trong một nước có đa số theo Chính Thống Giáo là bằng chứng cho thấy con đường dẫn đến hiệp nhứt đang được mở ra. Hiệp nhứt, bởi vì ai cũng đã thấy rằng các vị lãnh đạo của Công Giáo và Chính Thống nói chuyện và cầu nguyện chung với nhau cho sự hòa giải.


Back to Radio Veritas Asia Home Page