5 đảng Kitô Giáo
tại bang Tamil Nadu bên Ấn Ðộ
đã quyết định tẩy chay
các đảng quốc gia Ấn Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

5 đảng Kitô Giáo tại bang Tamil Nadu bên Ấn Ðộ đã quyết định tẩy chay các đảng quốc gia Ấn Giáo.

Ooty, Ấn Ðộ [Ucan 6/08/99] - Khoảng 50 nhà lãnh đạo chính trị thuộc 5 đảng Kitô Giáo tại bang Tamil Nadu bên Ấn Ðộ đã quyết định tẩy chay các đảng quốc gia Ấn Giáo và liên kết lại trong cuộc bầu cử vào tháng 9/1999 tới đây.

Qui tụ trong một cuộc hội thảo do ủy ban gíao dân của Hội Ðồng Giám Mục miền đứng ra tổ chức từ ngày 31/07/99 đến 1/08/99 vừa qua, đại diện các đảng Kitô đã kêu gọi các tín hữu Kitô trong bang hãy thực thi quyền bầu cử của họ.

Sẽ có khoảng 42 triệu cử tri tại Bang Tamil Nadu tham dự cuộc bầu cử trong hai ngày 9 và 11 tháng 9/1999 tới đây để bầu 39 thành viên của quốc hội bang. Các tín hữu Kitô trong bang chỉ chiếm 3,17 phần trăm trong tổng số 55 triệu dân.

Cuộc bầu cử sắp tới là chuyện sinh tử cho nền dân chủ tại Ấn Ðộ. Trong bài diễn văn khai mạc cuộc hội thảo, Ðức Cha Peter Remigius, Giám Mục giáo phận Kumbakonan, chủ tịch ủy ban giáo dân miền, đã nói như sau: "Giáo hội không thể đi với những người bách hại mình". Ðức Cha ám chỉ đến Ðảng Bharatiya Janata của Ấn Giáo. Các tham dự viên đã quyết định không tham gia hoặc ủng hộ cho Ðảng này.

Các nhà lãnh đạo Kitô tố giác các đảng quốc gia Ấn Giáo gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô kể từ tháng 3 năm 1998, khi đảng Bharatiya Janata lên cầm quyền. Dưới quyền lãnh đạo của Ðảng này, đã có trên 100 vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page