Tài Tử Paul Newman dâng cúng tiền
cho tổ chức cứu trợ Công Giáo Hoa Kỳ
để giúp những người tị nạn Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tài Tử Paul Newman dâng cúng tiền cho tổ chức cứu trợ Công Giáo Hoa Kỳ để giúp cho những người tị nạn Kosovo.

Tin Hoa Kỳ (CNS 9/04/99): Hôm mùng 7 tháng 4/1999, Tài tử Paul Newman vừa dâng cúng số tiền 250,000 mỹ kim, cho tổ chức cứu trợ Công Giáo Hoa Kỳ (CRS), để trợ giúp cho những người tị nạn trong cuộc khủng hoảng hiện nay tại vùng Balkan.

Từ năm 1982 đến nay, Paul Newman thường dâng cúng một phần tiền lời của Công Ty Thực Phẩm do chính ông làm chủ, cho khoảng 1,000 tổ chức từ thiện khác nhau. Và số tiền dâng cúng tổng cộng đến nay lên đến 100 triệu mỹ kim.

Tổ Chức Cứu Trợ Công Giáo Hoa Kỳ đã có mặt hoạt động trong vùng Balkan từ năm 1992 đến nay, và hiện đang cộng tác với văn phòng Cao Ủy Ðặc Trách Tị Nạn của Liên Hiệp Quốc, để phân phối thực phẩm và những trợ giúp khác nữa cho những người tị nạn tại Albani, Macedonia, và Montenegro.


Back to Radio Veritas Asia Home Page