Ðồng tiền vàng và bạc
kỷ niệm chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Rumani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðồng tiền vàng và bạc kỷ niệm chuyến viếng thăm của ÐTC tại Rumani.

(Reuters 6/05/99) - Rumani (Bucharest) - Thứ Năm 6/05/99, Ngân Hàng Trung Ương của Rumani loan báo đã ấn hành đồng tiền vàng và bạc để kỷ niệm chuyến viếng thăm đầu tiên của ÐTC Gioan Phaolô II tại Rumani. Hai loại đồng tiền này đều mang hình của ÐTC Gioan Phaolô II và của Ðức Thượng Phụ Teoctist, Giáo Chủ Chính Thống Rumani.

Ðồng tiền vàng nặng khoảng 31 gram sẽ được bán với giá 450 Mỹ Kim một đồng. Ðồng tiền bạc nặng 27 gram, sẽ được bán với giá 19 Mỹ Kim một đồng. Ngân Hàng Trung Ương Rumani cho ấn hành khoảng 1,000 đồng tiền vàng và 2,000 đồng tiền bạc. Các nhà sưu tầm được mời đến mua hai loại đồng tiền này bắt đầu vào thứ Sáu (7/05/99), là ngày ÐTC Gioan Phaolô II bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài trong 3 ngày tại Rumani.


Back to Radio Veritas Asia Home Page