Các ký giả Kitô
chống lại chiến dịch bài Kitô Giáo
tại Ấn Ðộ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các ký giả Kitô chống lại chiến dịch bài Kitô Giáo tại Ấn Ðộ.

Varanasi, Ấn Ðộ [Zenit 8/08/99] - Các ký giả Kitô tại Ấn Ðộ đã quyết định có hành động chống lại chiến dịch bài Kitô Giáo do những người Ấn Giáo cực đoan tung ra. Trong một cuộc gặp gỡ mới đây do Ðức Cha Patrick D'Souza, Giám Mục Varanasi, qui tụ, các ký giả Kitô từ nhiều giáo phận thuộc phía Bắc Ấn Ðộ đã thảo luận về những phương thế giúp cho dân thường biết về Giáo Hội và niềm tin Kitô. Trong thời gian gần đây, những người Ấn Giáo cực đoan đã cho rải truyền đơn tố cáo Giáo Hội và người của Giáo Hội có tinh thần bài Ấn.

Ðức Cha D' Souza nói với hãng thông tấn Công Giáo Fides như sau: "Thái độ của những nhóm cực đoan này đáng lo ngại, bởi vì nó làm nhiễm độc tâm trí của dân chúng". Ngài nhấn mạnh rằng các ký giả có trách nhiệm phải phản bác một chiến dịch như thế. Kết thúc cuộc gặp gỡ, các ký giả Kitô Ấn Ðộ đã đồng ý về ba mục tiêu chính: viết đều đặn và nếu cần, phản bác trên các nhựt báo bằng các bài viết trong lãnh vực chuyên môn của mình cũng như chuyển cho nhau các bài viết của mình. Thứ đến, gởi đến các trường học một tập san bằng tiếng Hindi trong đó thường xuyên có một bài viết về thực tại Kitô tại Ấn Ðộ. Cuối cùng, mỗi tháng ấn hành một cuốn sách hay một tập sách bằng tiếng Hindi và bằng Anh ngữ có nội dung Kitô, nhưng không có giọng điệu bút chiến.

Một ban biên tập tự nguyện đã được thành lập để làm công tác nói trên. Những chủ đề được đề nghị cho số báo đầu tiên là: Chúa Giêsu là ai? Các tín hữu Kitô và cuộc tranh đấu cho tự do. Các tín hữu Kitô và đời sống công cộng. Kinh Thánh Kitô Giáo. Sách kinh nguyện của Kitô Giáo. Hôn nhân Kitô Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page