ÐTC tiếp Cao Ủy Tị Nạn
Liên Hiệp Quốc để thảo luận
về vấn đề người tị nạn Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc để thảo luận về vấn đề người tị nạn Kosovo.

Vatican - 07.04.99 - Sau buổi tiếp kiến chung, trước khi trở lại trại hè Castelgandolfo, ÐTC tiếp Bà Sadako Ogata, Cao Ủy Liên Hiệp Quốc phụ trách Tị Nạn. Bà từ Genève đến Roma chiều thứ Ba 6/04/99, sau khi chủ tọa cuộc họp khẩn cấp về cứu trợ nhân đạo các người tị nạn Kosovo. Sau Roma, Bà sẽ đi Albania và Macedonia để quan sát tại chỗ công việc cứu trợ các người tị nạn.

Sau buổi gặp gỡ với ÐTC, Bà Ogata tuyên bố với phái viên đài Phát Thanh Vatican như sau: "ÐTC rất lo lắng về số phận các người tị nạn. Chúng tôi vừa từ Kosovo trở về. ÐTC muốn biết các người tị nạn hiện nay ra sao, Liên Hiệp Quốc đối phó với tình trạng khẩn trương này nhu thế nào và tôi đã giải thích cho ngài chúng tôi đang tìm cách che chở và giúp đỡ hết sức có thể cho các người tị nạn tại Albania và Macedonia..." Bà Cao Ủy nói tiếp. "ÐTC cũng muốn biết làm cách nào để có thể đưa một phần đi nơi khác, làm thế nào giải quyết vấn đề này. Tôi trả lời: Trong lúc này chúng tôi làm hết sức để giúp đỡ nhân đạo và bênh vực họ. Chúng tôi có thể làm được với sự giúp đỡ của của mỗi một người, của các chính phủ và chúng tôi đã yêu cầu cả sự can thiệp quan đội nữa. Nhưng vẫn còn sự kiện này là việc giải quyết vấn đề trầm trọng như vậy chỉ có thể, là giải pháp chính trị mà thôi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page