Cộng đoàn Thánh Egidio
mở cuộc đối thoại
với chính quyền Belgrade

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cộng đoàn Thánh Egidio mở cuộc đối thoại với chính quyền Belgrade.

Roma [Apic 7/4/99] - Song song với các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh, cộng đoàn thánh Egidio cũng tìm cách đạt được các thõa thuận nhằm cải tiến tình trạng của các nạn nhân chiến tranh trong vùng Balkan.

Hôm thứ Ba [6/04/99] vừa qua, Ðức Cha Vincenzo Paglia, cố vấn của Cộng đoàn thánh Egidio, đã lên đường đi Belgrade nhằm hai mục đích: trước hết là gặp gỡ với chính quyền Yougoslavia để thảo luận về việc thiết lập một hành lang nhân đạo cho những nguời tỵ nạn Kosovo và kế đó là gặp gỡ với đại diện của Giáo Hội Chính Thống để đẩy mạnh các mối quan hệ đại kết.

Từ nhiều năm nay, Cộng Ðoàn Thánh Egidio đã có những quan hệ tốt đẹp với các cộng đồng Chính Thống cũng như với các phong trào của người Albani tại Albani và Kosovo. Năm 1997, cộng đoàn thánh Egidio đã giúp đạt được một thỏa ước giữa Tổng Thống Milosevic và ông Rugova, lãnh đạo của nguời Albani, nhờ đó bốn phân khoa đại học của nguời Albani đã được mở cửa trở lại để đón nhận các sinh viên Albani lẫn Serbi. Các phân khoa này đã hoạt động bình thường kể từ tháng 4 năm 1998 cho đến khi cuộc chiến bùng nổ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page