Truyền đơn chống Kitô hữu
khiến Kitô hữu ở Bang Gujarat
phải lo lắng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Truyền đơn chống Kitô hữu khiến Kitô hữu ở Bang Gujarat phải lo lắng.

Tin AHMEDABAD, Ấn Ðộ (UCAN 15-07-99) -- Trong khi Ấn Ðộ đang chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử, một số nhóm Ấn Giáo tại Gujarat đã chủ trương rải truyền đơn mà các lãnh đạo Giáo Hội e ngại sẽ làm sống lại tình trạng bạo động chống lại Kitô hữu tại bang miền tây này của Ấn Ðộ. Linh Mục dòng Tên Robert Parmar, người phụ trách một ký túc xá tại Unai gần quận Dangs nói: "Càng gần đến ngày tổng tuyển cử, người ta càng sợ các cuộc tấn công hơn." Quận Dangs đã chứng kiến tình trạng bạo động nghiêm trọng chống lại Kitô hữu trong năm vừa qua. Ngài nói với UCA News rằng các tờ bướm do tổ chức "Diễn đàn Nhận thức Ấn Giáo" (Hindu Jagran Manch) phân phát tố cáo các thừa sai Kitô Giáo và các Kitô Hữu người sắc tộc là chiếm đoạt các quyền của những người sắc tộc khác. Cha Parmar cho biết người ta sợ rằng "các tờ bướm có tính chất kích động" có thể biến một vấn đề nhỏ thành bạo động lớn. Các tờ bướm do chủ tịch "Diễn đàn Nhận thức Ấn Giáo" Janubhai Pawar phát hành kêu gọi chính phủ ngưng cung cấp các phúc lợi cho những Kitô hữu sắc tộc, bởi vì "họ không còn là người sắc tộc nữa." Hiến pháp Ấn Ðộ quy định người sắc tộc và người thuộc giai cấp cùng đinh (dalit) được hưởng giáo dục miễn phí, có việc làm và các phúc lợi khác. Trong khi tất cả các nhóm sắc tộc, bất phân tôn giáo, đều được hưởng các phúc lợi này, thì trong số người cùng đinh chỉ có những ai là Phật Giáo, Ấn Giáo và đạo Sikh mới được hưởng các phúc lợi này. Tờ bướm của "Diễn Ðàn Nhận Thức Ấn Giáo" tuyên bố rằng người sắc tộc Ấn Giáo không thể làm thinh để cho những Kitô hữu sắc tộc "chiếm mất" các phúc lợi của họ. Họ cảnh cáo rằng tín đồ Ấn Giáo sẽ gây xáo trộn hay thậm chí bạo động, nếu các Kitô Hữu sắc tộc tiếp tục được hưởng các phúc lợi. Mặc dù trong quá khứ vẫn thường xuyên có những lời đe dọa như vậy, các lãnh đạo Kitô Giáo đã tỏ ra ngạc nhiên trước việc các nhóm Ấn Giáo phân phát các truyền đơn rộng rãi đến như vậy. Lãnh đạo của Giáo Hội Miền Bắc Ấn Ðộ T.V. Gaikwad nói: "Chiến dịch nay đã trở thành một hành động mạnh mẽ nhằm lan truyền tin đồn rằng các Kitô Hữu sắc tộc chiếm đoạt các quyền của những người sắc tộc khác." Ngài cho biết thêm ngài e rằng những tin đồn có thể chia rẽ nơi các nhóm sắc tộc. Một mục tử khác là Mục Sư A.J. Rajwadi cũng nghĩ như vậy. Theo ngài, các nhóm ủng hộ Ấn Giáo "nghĩ rằng nếu Kitô Hữu bị tước đi những phúc lợi dành cho người sắc tộc, thì tín đồ Ấn Giáo sẽ được hưởng các phúc lợi đó." Tuy nhiên, ngài nói thêm rằng "người sắc tộc vẫn là người sắc tộc, dù là tín đồ Ấn Giáo hay Kitô Hữu." Mục Sư Rajwadi cho biết bộ phúc lợi xã hội của bang đã từ chối cung cấp các phúc lợi cho các Kitô Hữu sắc tộc, viện lý do rằng vì họ đã cải đạo, họ không còn được hưởng các phúc lợi của chính phủ nữa. Tuy nhiên, ngài nói rằng các Kitô Hữu sẽ đấu tranh bảo vệ quyền lợi của họ bằng các phương tiện hợp pháp. Prasanna Kulkarni, lãnh đạo cấp vùng của "Hội Ðồng Ấn Giáo thế giới" (Vishiwa Hindu Parishad), nói rằng "một khi một tín đồ Ấn Giáo cải đạo, người ấy phải bỏ đi những phúc lợi mà họ đã hưởng với tư cách là tín đồ Ấn Giáo." Tuy nhiên, ông phủ nhận việc các nhóm Ấn Giáo đang mở chiến dịch rải truyền đơn. Kulkarni nói: "Chúng tôi không cần dùng truyền đơn để cảnh báo dân chúng về việc này. Họ đã biết cả rồi." Ông nói thêm rằng "Hội Ðồng Ấn Giáo thế giới" đã yêu cầu chính phủ có luật mới về vấn đề này. Thủ hiến quận Dangs là J.P. Gupta phủ nhận việc có tình trạng căng thẳng trong vùng và nói rằng tình hình vẫn "tuyệt đối bình thường." Các cuộc tấn công ở quận Dangs và hơn 100 hành động bạo lực chống lại Kitô Hữu, kể từ khi chính phủ liên bang thân Ấn Giáo cầm quyền từ tháng 3-1998, mà phần vụ việc xảy ra tại Gujarat, sẽ là một chủ đề trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13 sắp tới. Một số lãnh đạo Giáo Hội và phân tích gia chính trị đã cho rằng những cuộc tấn công trong năm vừa qua là do khát vọng chính trị của các đảng thân Ấn Giáo là những đảng nói rằng họ muốn coi Kitô Hữu là những người ngoại lai nhằm đấu tranh chống đảng Quốc Ðại đối lập và chủ tịch đảng này là bà Sonia Gandhi, là người đã sinh ra và Rửa Tội theo Công Giáo tại Ý. Họ cho biết "một làn sóng yêu nước Ấn Giáo" nhìn chung sẽ có lợi cho các đảng thân Ấn Giáo. Ngày 11-07-99, chủ tịch Ủy Ban Bầu Cử của Ấn Ðộ M.S. Gill đã thông báo cuộc bầu cử gồm năm giai đoạn bắt đầu từ ngày 4-09-99 và kết thúc ngày 1-10-99. Cuộc tổng tuyển cử lần thứ ba trong vòng bốn năm diễn ra sau khi liên minh do Ðảng Nhân Dân Ấn Ðộ (BJP) cầm đầu thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hồi tháng 4/1999 và quốc hội đã bị giải tán chỉ 13 tháng sau khi được thành lập. Kể từ năm 1989, không có đảng nào chiếm đa số tại Quốc Hội. Các cuộc tổng tuyển cử năm 1996 và 1998 đã đưa ra những phán quyết phân tán dẫn tới việc hình thành các chính phủ liên minh không hoàn tất được nhiệm kỳ năm năm của họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page