"Ngày của Tình Huynh Ðệ"
được tổ chức vào ngày 5/09/1999
để kỷ niệm Mẹ Têrêsa qua đời

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

"Ngày của Tình Huynh Ðệ" được tổ chức vào ngày 5 tháng 9/1999, để kỷ niệm Mẹ Têrêsa qua đời.

Tin Calcutta, Ấn Ðộ (Zenit 16/08/99): Nữ Tu NIRMALA, người kế vị Mẹ Têrêsa thành Calcutta trong chức cụ bề trên Tổng Quyền Các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái, vừa cho biết là không có vấn nạn đối với sáng kiến muốn cử hành ngày 5 tháng 9/1999, ngày kỷ niệm Mẹ Têrêsa qua đời, như là "Ngày của Tình Huynh Ðệ".

Sáng kiến nầy do linh mục Miguel Alderete đề ra, tại Calcutta, cách đây vài tháng. Cha Miguel cũng là người có sáng kiến mở một Trang WEB, có tên gọi là "CATHOLICOS", trong hệ thống thông tin Internet. Cha kêu gọi mọi người hãy ủng hộ sáng kiến sống "Ngày Của Tình Huynh Ðệ" theo tinh thần Phúc Âm, ngõ hầu mẫu gương của Mẹ Têrêsa thành Calcutta không chỉ là một kỷ niệm trong lý ức, mà còn được tiếp tục khơi dậy tình thương và sự dấn thân phục vụ những anh chị em nghèo cùng nhất. Một cách cụ thể, Cha Miguel ALDERETE đã đề nghị như sau: "Hãy mở cửa đón tiếp người nghèo cùng vào nhà bạn; hãy chia sẽ phần cơm với người bị đói; hãy cung cấp quần áo cho kẻ trần truồng; hãy cho kẻ khát uống, và viếng thăm người đau yếu." Tắt một lời, hãy sống trong cùng một tinh thần như Mẹ Têrêsa đã sống.

Trong bức thơ gởi cho Cha Miguel Alderete, Nữ Tu Nirmala đã cho biết là dòng của Mẹ Têrêsa sẽ "không phản đối sáng kiến nói trên, bao lâu việc cử hành Ngày của Tình Huynh Ðệ nầy mời gọi con người hãy cầu nguyện và thực hiện tình yêu thương, chứ không nhằm mở chiến dịch xin tiền hay xin các vật dụng nào khác."


Back to Radio Veritas Asia Home Page