ÐTC Gioan Phaolô II và
Ðức TEOCTIST của Giáo Hội Chính Thống RUMANI
đã đồng ký tên vào một tuyên ngôn chung
trong cuộc gặp gỡ ngày thứ Bảy 8/05/99
tại Rumani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II và Ðức TEOCTIST của Giáo Hội Chính Thống RUMANI đã đồng ký tên vào một tuyên ngôn chung trong cuộc gặp gỡ ngày thứ Bảy 8/05/99 tại Rumani.

Trong ngày thứ Bảy, mùng 8/05/99, có ba biến cố chính: trước hết là việc ÐTC đến viếng nghĩa trang BELU. Ðây là một nghĩa trang chung cho Công Giáo cũng như Chính Thống Giáo. Nơi phần nghĩa trang dành cho Công Giáo, có mộ của những vị Giám Mục Công Giáo nạn nhân của cuộc bách hại thời cộng sản. ÐTC cũng đã dừng lại cầu nguyện tại Nghĩa Trang các Anh Hùng, nơi chôn cất 300 nạn nhân của cuộc đàn áp của chính quyền cộng sản RUMANI trong cuộc cách mạng của nhân dân đòi tự do vào năm 1989.

Biến cố thứ hai của ngày thứ Bảy 8/05/99 là Thánh Lễ nơi Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Giuse của Người Công Giáo. Thánh lễ được cử hành theo nghi thức Byzantin, là nghi thức do thánh Gioan Crisostômô soạn ra. Theo truyền thống Ðông Phương, dành cho các vị Giáo Chủ, thì ÐTC chỉ chủ sự cuộc cử hành Thánh Lễ, mà không trực tiếp cử hành. Sau Phúc âm, ÐTC đã giảng và cuối lễ, ÐTC lên bàn thờ Ban Phép lành cho cộng đoàn tín hữu.

Biến cố thứ ba của ngày viếng thăm thứ Bảy 8/05/99, là cuộc Gặp Gỡ giữa ÐTC Gioan Phaolô II với Ðức TEOCTIST, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống RUMANI, tại Tòa Giáo Chủ, vào lúc 5:30 chiều. Kết quả của cuộc gặp gỡ nầy, ÐTC Gioan Phaolô II và Ðức TEOCTIST của Giáo Hội Chính Thống RUMANI đã đồng ký tên vào một tuyên ngôn chung như sau:

"Trong khi họp nhau trong tình huynh đệ và trong đức bác ái, bắt nguồn trong Chúa Kitô Phục Sinh, Ðấng là "Ðàng, là sự Thật và là Sự Sống" (x. Gn 14,6) cho toàn thể nhân loại, chúng tôi quý mến nghĩ đến những anh chị em chúng tôi tại Cộng Hòa liên bang Yougoslavi, đang phải chịu biết bao thử thách và đau khổ.

Là những Người Cha và là những kẻ phục vụ của cộng đoàn chúng tôi, trong sự kết hiệp với những ai có sứ mạng rao giảng cho thế giới ngày nay biết Ðấng đã gọi chúng ta "đến sống trong bình an" (1Co 7,15), và trong sự hiệp nhất đặc biệt với những vị Chủ Chăn của Giáo Hội chúng tôi tại vùng Balkans, chúng tôi muốn nói lên tình liên đới nhân bản và thiêng liêng của chúng tôi với tất cả những ai bị đuổi ra khỏi nhà cửa và đất đai của họ, bị tách rời ra khỏi những người thân, sống trong thực tại tàn bạo của cuộc trốn chạy, cũng như với những nạn nhân của các cuộc oanh tạc giết người và với tất cả những dân tộc bị ngăn cản không được sống trong thanh thản và hòa bình;

- nhân danh Thiên Chúa, chúng tôi muốn kêu gọi tất cả những ai, cách nầy hay cách khác, có trách nhiệm về thảm kịch hiện nay, xin họ hãy can đảm mở lại đối thoại và tìm gặp những điều kiện thích hợp để làm cho chính mùi một nền hòa bình công bằng và bền vững, một nền hòa bình cho phép những kẻ đã di tản được trở về lại mái ấm gia đình, một nền hòa bình làm giãm bớt những đau khổ của tất cả những ai sinh sống tại Cộng Hòa Liên Bang Yougoslavi, những người Serbes, những người Albani,và những người thuộc các quốc tịch khác nữa, một nền hòa bình thiết lập được những nền tảng cho sự chung sống mới giữa các dân tộc trong liên bang;

- chúng tôi muốn khuyến khích cộng đồng quốc tế và những cơ cấu của nó, hãy dùng tất cả những khả thể của công quyền, để giúp cho những phe xung đột giải quyết những khác biệt, dựa theo những quy ước hiện có, nhất là những quy ước liên hệ đến việc kính trọng những quyền lợi căn bản của con người và có liên hệ đến sự cộng tác giữa các quốc gia độc lập;

- chúng tôi muốn ủng hộ tất cả những tổ chức nhân đạo, đặc biệt là những tổ chức được gợi hứng từ đức tin Kitô đang dấn thân xoa dịu những đau khổ của hiện tại, vừa đồng thời yêu cầu người ta đừng đặt ra một cản trở nào cho công việc của họ mà bởi đó họ cố gắng tiếp cứu cho tất cả những ai gặp thử thách, không phân biệt quốc tịch, tiếng nói hay tôn giáo.

- cuối cùng chúng tôi muốn kêu gọi những người kitô thuộc mọi cộng đoàn đức tin, hãy dấn thân cụ thể, và hãy hiệp ý trong lời cầu nguyện chung và liên lỉ cho Hòa Bình và sự đồng tâm giữa các dân tộc, vừa trao phó những ý chỉ nầy cho Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh, để xin Mẹ khẩn cầu cho chúng ta nơi Con của Mẹ, Ðấng là Hòa Bình của chúng ta.

Nhân danh Thiên Chúa, Cha của tất cả mọi người, chúng tôi không ngừng yêu cầu những phe có liên hệ trong cuộc xung đột, hãy vĩnh viễn hạ khí giới xuống, và chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích những phe có mặt hãy thực hiện những cử chỉ tiên tri, ngõ hầu một cách sống mới trong miền Balcan, được ghi dấu bởi sự kính trọng của tất cả, bởi tình huynh đệ và sự chung sống, (ngõ hầu nếp sống mới đó) có thể được thực hiện trên mảnh đất thân yêu nầy. Trước mặt thế giới, đó sẽ là dấu chỉ hùng hồn chứng tỏ rằng, cùng với trọn cả Âu Châu, lãnh thổ của Cộng Hòa Liên Bang Yougoslavi có thể trở thành nơi của Hòa Bình, Tự Do, vàï Hòa Hợp, cho tất cả mọi người.

Tuyên ngôn chung nầy là điểm nổi bật kết thúc ngày viếng thăm của ÐTC hôm thứ Bảy, ngày 8/05/99.


Back to Radio Veritas Asia Home Page