Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah
Giáo Chủ Giêrusalem của
Giáo Hội Công Giáo nghi thức Latinh
gởi Sứ Ðiệp Phục Sinh
lên án cuộc tấn công của NATO

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah, Giáo Chủ Giêrusalem của Giáo Hội Công Giáo nghi thức Latinh gởi Sứ Ðiệp Phục Sinh lên án cuộc tấn công của NATO.

Tin Giêrusalem (CNS 30/03/99): Thứ Ba, 30/03/99, khi giới thiệu Sứ Ðiệp Phục Sinh của mình cho các ký giả, Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah, Giáo Chủ Giáo Hội Công Giáo nghi thức Latinh tại Giêrusalem, đã lên tiếng chống lại những cuộc tấn công của NATO tại Yougoslavie. Ngài nói: "Tôi không chấp nhận bất cứ cuộc chiến tranh hay dội bôm nào tại Kosovo, hay tại Iraq hay tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Ðể chấm dứt một cuộc chiến, chúng ta không cần mở ra một cuộc chiến khác. Chúng ta cần những thương thuyết, những suy tư, thời gian và sự kiên nhẩn."

Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Michel Sabbah cũng lên tiếng chống lại cuộc diệt chủng, và quả quyết rằng dân chúng tại Kosovo có quyền bảo vệ chính mình, và cộng đồng quốc tế nên giúp đỡ họ, nhưng những cuộc dội bôm không phải là cách thức phù hợp với luân lý, để giúp đỡ cho dân chúng tại Kosovo.

Những cuộc dội bôm của NATO đã bắt đầu hôm 24 tháng 3/1999, sau nhiều tháng cố gắng dùng đường lối ngoại giao, nhưng thất bại, không thể đạt đến một sự đồng ý giữa chính quyền Yougoslavie của Tổng Thống Milosevic và phong trào đòi tự trị của những người gốc Albani sinh sống tại Kosovo.

Ngoài lập trường đối với vấn đề KOSOVO, Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah còn bày tỏ mối quan tâm trước những căng thẳng hiện nay giữa người Hồi Giáo và Nguời Kitô tại Nazareth. Cuộc bầu cử toàn quốc Israel vào ngày 17 tháng 5/1999 tới đây góp phần làm gia tăng những căng thẳng, vì những vận động chính trị trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah cũng hy vọng là cuộc bầu cử vào ngày 17 tháng 5/1999 tới, có thể sẽ dẫn đến một chính phủ Israel mới, với năng lực mới, quan niệm mới, và sự can đảm để mang lại an ninh cho Israel và sự độc lập và tự do cho những người Palestine.

Về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Thánh Ðịa, Ðức Thượng Phu cho các phóng viên báo chí biết rằng chưa có gì được quyết định chắc chắn cả, mặc cho những lời tuyên bố trước đây của Ông Bộ Trưởng Du Lịch của Israel về chuyến viếng thăm nầy. Ðức Thượng Phụ đã viết trong sứ điệp Phục Sinh của ngài về vấn đề nầy như sau: "Cuộc hành hương của ÐTC tại Thánh Ðịa.. vẫn còn là niềm hy vọng trong tâm hồn của Ðức Thánh Cha cũng như trong tâm hồn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ được thấy ÐTC đến giữa chúng tôi vào một ngày nào đó. ÐTC sẽ đến, cầu nguyện và trao ban cho chúng tôi một sứ điệp về công bằng, sự thật, hòa bình và hòa giải." Ðức Thượng Phụ hy vọng là chuyến viếng thăm tương lai của ÐTC, nếu có, sẽ không bị lạm dụng cho những mục tiêu chính trị. Phần ÐTC, theo như nhận xét của đức Thượng Phụ, thì ÐTC cũng không muốn chuyến viếng thăm làm cho tình hình trong vùng trở nên tồi tệ hơn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page