Tiến trình phong Chân Phước
cho Mẹ Têrêsa
chính thức bắt đầu tại Calcutta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tiến trình phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa chính thức bắt đầu tại Calcutta.

(AFP 26/07/99) - Ấn Ðộ (Calcutta) - Hôm thứ Hai (26/07/99), án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta chính thức khởi sự, qua việc mở cuộc điều tra về cuộc đời, các nhân đức và sự thánh thiện của Mẹ Têrasa.

Các thành viên trong nhóm điều tra vụ án phong Chân Phước này đã tuyên thệ trong một nghi lễ dài hơn một tiếng đồng hồ tại một nhà thờ ở thành phố Calcutta. Ngoài việc tìm hiểu về cuộc đời của Mẹ Têrêsa. Nhóm điều tra sẽ nghiên cứu và kiểm chứng những tài liệu do chính tay Mẹ Têrêsa viết để lại, cũng như những tài liệu khác có thể được dùng làm bằng chứng cho án phong Chân Phước. Ðức Cha Henry D'Souza, Tổng Giám Mục Calcutta, cho các ký giả biết, bắt đầu vào thứ Tư (28/07/99), nhóm điều tra bắt đầu lắng nghe tường thuật của những chứng nhân, và nghiên cứu các tài liệu có liên quan tới Mẹ Têrêsa. Liên quan tới phép lạ lành bệnh, Ðức Tổng Giám Mục D'Souza cho biết, tới bây giờ, ngài đã nhận được 3 lời khai về phép lạ khỏi bệnh, trong khi số nhân chứng thì lên tới khoảng 100 người. Tất cả tường thuật của các chứng nhân này sẽ được thu hình.

Nữ Tu Nirmala, người kế vị Mẹ Têrêsa cai quản dòng các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái cho biết, nhà dòng đang tiếp tục thu thập thêm bằng chứng để bổ túc cho án phong Chân Phước của Mẹ Têrêsa, và những bằng chứng này sẽ được gửi tới nhóm điều tra. Theo Ðức Tổng Giám Mục D'Souza, thời gian thu thập tài liệu và các chứng từ sẽ mất khoảng một năm, và sau đó, quyết định phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa tùy thuộc nơi ÐTC. Cha Brian Koloiejchak, thuộc dòng các Tu Huynh Thừa Sai Bác Ái và là cáo thỉnh viên vụ án phong Chân Phước cho biết như sau: "Nhóm điều tra sẽ nghiên cứu kỹ càng những sự thật về cuộc đời của Mẹ Têrêsa, đặc biệt chú trọng tới các nhân đức của Mẹ, như: đức tin, hy vọng, lòng can đảm, sự khôn ngoan, công bằng. Tất cả mọi khía cạnh đời sống của Mẹ, từ lúc bắt đầu cho đến khi Mẹ qua đời, đều sẽ được xét tới". Cha Brian cho biết thêm là dòng của Mẹ Têrêsa không muốn thúc bách việc phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa, nhưng chỉ muốn án phong Chân Phước được xúc tiến kỹ càng". Trong khi Nữ Tu Niramala thì nói rằng, Mẹ Têrêsa không bao giờ nghĩ đến chuyện Mẹ được phong Thánh, trái lại, Mẹ chỉ muốn khuyến khích chúng ta trở nên Thánh bằng cách thực hành những nhân đức thánh thiện. Ðây chính là công thức của Mẹ Têrêsa để đạt tới sự thánh thiện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page