Bài diễn văn của ÐTC
gửi cho các Giám Mục Công Giáo
trong dịp gặp gỡ hôm chiều thứ Sáu 7/05/99
tại Rumani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài diễn văn của ÐTC gửi cho các Giám Mục Công Giáo trong dịp gặp gỡ hôm chiều thứ Sáu 7/05/99 tại Rumani.

Giờ đây, chúng tôi xin được nhắc đến hai biến cố còn lại của chiều ngày thứ Sáu 7/05/99: Cuộc Gặp Gỡ của ÐTC với các Giám Mục Công Giáo tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Bucarest, và cuộc Viếng Thăm Xã Giao Tổng Thống Rumani, cùng các vị thẩm quyền dân sự và tôn giáo và ngoại giao đoàn, tại Dinh Tổng Thống ở thủ đô Bucarest.

Truyền thống bình dân tại RUMANI cho rằng Phúc Âm đã được thánh tông đồ Anrê mang đến rao giảng tại vùng đất nầy. Nhưng những chứng từ bằng chử viết nói về sự hiện diện của Kitô giáo tại vùng nầy, thì chỉ được tìm thấy vào thời của Tertulliano biệt danh "Tertulliano người Phi Châu", vào khoảng năm 240. Vào thế kỷ thứ IV, thì đã có những bằng chứng về những cộng đoàn Kitô được tổ chức chặt chẽ tại vùng nầy. Hiện nay, 80% dân chúng tại RUMANI theo Chính Thống Giáo, duới sự lãnh đạo của Ðức Giáo Chủ TEOCTIST. Và Cộng đoàn tín hữu Công Giáo chỉ chiếm khoảng 11%, và bao gồm cả ba nghi thức: Latinh, Byzantin và Armeni. Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo RUMANI gồm có 16 vị Giám Mục; trong số nầy có 9 vị thuộc nghi thức Latinh, và 7 vị thuộc nghi thức Ðông Phương Byzantin. Cộng đoàn Công Giáo theo nghi thức Armêni, thì quá ít, không có Giám Mục riêng, nên được đặt duới sự chăm sóc mục vụ của Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Alba Julia, theo nghi thức Latinh.

Trong bài diễn văn cho các Giám Mục Công Giáo trong dịp gặp gỡ hôm chiều thứ Sáu 7/05/99, ÐTC nhắc lại cho các ngài về bổn phận "rao giảng tình thương yêu của Thiên Chúa Cha" và "trở nên hình ảnh của Chúa Kitô trước mặt các tín hữu", trở nên "những kẻ xây dựng sự hiệp thông giáo hội." Một cách đặc biệt, ÐTC đã nhắc nhủ thêm như sau:

"Chúng ta cần hiểu biết nhau và đánh giá cao lẫn nhau, vừa mang lấy gánh nặng của nhau" (x. Gal 6,2). Cần phải giáo dục dân chúa, đặc biệt là những Linh Mục tương lai, biết sống những tâm tình chia sẽ ."

ÐTC nhấn mạnh rằng: "Sự hiệp thông phải là dấu chỉ làm nổi bật những tương quan giữa các tín hữu với nhau, với những Linh Mục, và với vị Giám Mục. Cần phải cổ võ sự hiệp thông bằng đủ mọi cách, nhờ qua việc lắng nghe lẫn nhau và việc nhìn nhận giá trị của những cơ cấu cổ võ sự tham dự Chư huynh rất thân mến, hãy sống gần gủi các Linh Mục của chư huynh. Hãy nâng đỡ họ trong những giây phút thử thách. Hãy chăm sóc cho việc huấn luyện trường kỳ của họ, vừa cùng với họ phát triển những khoảng rộng dành cho việc cầu nguyện, suy tư và tu nghiệp thêm mục vụ."

Ngoài ra, ÐTC cũng khuyến khích các Giám Mục hãy lưu tâm đến việc huấn luyện các ơn kêu gọi Linh Mục và tu dòng, đến việc phát triển vai trò của giáo dân. Giai đoạn xây dựng lại nền dân chủ đích thực sự tiếp liền sau biến có 1989, đòi hỏi phải có thời gian, sự kiên nhẫn và sự bền tâm luôn mãi. Hãy lưu tâm huấn luyện giáo lý cho thế hệ trẻ. ÐTC cũng cho biết là ngài đang quan tâm theo dõi việc làm của ủy ban hổn hợp giữa Công Giáo và Chính Thống giáo liên quan đến việc trả lại những tài sản. ÐTC nói: "Tôi hết sức mong ước là cả hai bên dấn thân tiếp tục bàn về vấn đề nầy trong tinh thần đối thoại thành thật và đầy kính trọng và tôi hy vọng là chuyến viếng thăm nầy có thể góp phần vào công cuộc đối thoại huynh đệ trong sự thật và trong tình bác ái." Cuộc đối thoại nầy được đặt vào trong viễn tượng rộng lớn hơn của sự dấn thân đại kết. "Chúng ta cần phải dấn thân vào đó với tâm hồn cởi mở và sự kiên trì, trong cộng cuộc đối thoại trên bình diện thần học cũng như trên bình diện thực hành, với những giáo hội khác và những cộng đồng Kitô khác, nhằm thực hiện việc hiệp nhất tất cả những đồ đệ của Chúa Kitô."

Sau cuộc gặp gỡ với các Giám Mục Công Giáo Rumani, thì lúc 5 giờ chiều, (thứ Sáu 7/05/99) ÐTC đến Dinh Tổng Thống để chào thăm chính thức Tổng Thống, Chính Phủ, các Ðại Diện các Tôn Giáo có mặt tại Rumani và ngoại giao đoàn. Trong bài diễn văn bằng tiếng Pháp đọc trong dịp nầy, ÐTC nhắc lại ngài đến thăm Rumani với tư cách người hành hương của Hòa Bình, tình huynh đệ và sự thông cảm giữa các dân tộc, các quốc gia, và giữa các môn đệ Chúa Kitô. ÐTC cũng đã không quên nhắc đến những hậu quả tai hại của 40 năm cai trị của chế độ cộng sản vô thần tại Rumani. ÐTC nói như sau:

"Bốn mươi năm của chủ nghĩa cộng sản vô thần đã để lại những hậu quả tai hại và những vết thẹo trong thân thể cũng như trong ký ức của dân tộc Rumani, và đã tạo ra bầu khí nghi kỵ. Tất cả những điều nầy không thể nào biến mất nếu không có cố gắng thật sự của người công dân để hoán cải trong đời sống cá nhân cũng như trong những tương quan với toàn thể cộng đồng quốc gia. Mỗi người cần đưa tay ra bắt lấy tay người anh chị em mình, ngõ hầu sự phục hưng và phát triển mang lại lợi ích cho tất cả, nhất là cho những ai đã gánh chịu những hậu quả tai hại của những cuộc khủng hoảng khác nhau trong quá khứ. Tôi khuyến khích những ngưới dân của xã hội Rumani hãy làm việc để xây dựng một xã hội biết phục vụ cho tất cả và để mình được thấm nhuần trong sứ điệp của Chúa Kitô, như cha ông của họ đã làm như vậy, vào thời xa xưa, từ thời của các Tông Ðồ, vừa chứng tỏ cho thấy những giá trị Kitô, thiêng liêng, luân lý, nhân bản, có một tầm quan trọng như thế nào trong sinh hoạt của quốc gia ". ÐTC cũng khuyến khích vượt qua những khó khăn của thời chuyển tiếp sau sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại Rumani. ÐTC nói: Con đường tiến đến sinh hoạt dân chủ đi qua công cuộc giáo dục dân sự cho tất cả mọi người công dân, ngõ hầu họ có thể tham dự một cách tích cực và có trách nhiệm vào đời sống công cộng, giữa lòng những cộng đoàn địa phương và ở mọi tầng lớp xã hội."

Ðó là vài chi tiết liên quan đến hai biến cố cuối cùng của chiều thứ Sáu 7/05/99. Xin hẹn gặp lại trong những bài tường thuật tiếp theo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page