Giáo dân Ấn Ðộ
Chầu Thánh Thể và cầu nguyện
để gia tăng sức mạnh đức tin

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo dân Ấn Ðộ Chầu Thánh Thể và cầu nguyện để gia tăng sức mạnh đức tin.

(UCAN IC2597.1025 28/04/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Ðể giúp chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000, một nhóm giáo dân tại thủ đô New Delhi của Ấn Ðộ đã khởi xướng một chương trình chầu Thánh Thể và cầu nguyện. Chương trình này được bắt đầu từ ngày 5/4 vừa qua, buổi chầu thánh thể và cầu nguyện liên tục bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Nhóm giáo dân nói trên có tên gọi là "Những chiến sĩ Chữ Thập Delhi" (Delhi Crusaders). Là một tổ chức giáo dân độc lập được thành lập dạo năm 1992 và là một thành phần của phong trào Canh Tân Thánh Linh của các giáo dân tại New Delhi. Kể từ khi ra đời, mỗi tháng nhóm này đều tổ chức một buổi canh thức và cầu nguyện trước Thánh Thể. Ông Cyril John, phối hợp viên của nhóm cho biết, họ dự tính bắt đầu chương trình chầu thánh thể mỗi ngày, dạo tháng 1, nhưng phải đợi cho tới khi tìm ra được một chỗ thích hợp, và một khi họ tìm ra được một chỗ khác có một phòng dành để nghỉ ngơi, thì thời gian chầu Thánh Thể sẽ tăng lên 24 tiếng mỗi ngày. Ðã có 600 giáo dân tình nguyện tham gia chương trình này của Những Chiến Sĩ Chữ Thập Delhi. Bên cạnh các giáo dân, hai dòng nữ ở New Delhi cũng đề nghị đứng ra bảo trợ buổi chầu Thánh Thể suốt ngày. Do đó, việc chầu Thánh Thể sẽ được tổ chức tại ba địa điểm khác nhau.

Ngoài hai địa điểm do hai dòng nữ đề nghị, Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic, Tổng Giám Mục New Delhi, hứa ngài sẽ giúp tìm thêm một địa điểm có phòng nghỉ ngơi cho các giáo dân. Theo Ðức Tổng Giám Mục De Lastic, tổ chức chầu Thánh Thể tại ba địa điểm khác nhau như vậy sẽ hiệp nhất các tín hữu trong tổng giáo phận và giúp cho mọi người nhận thức rằng, cầu nguyện là dưỡng khí cho đời sống của họ. Ðề nghị tổ chức chầu Thánh Thể của các tín hữu để cầu nguyện cho giáo hội, cho hòa bình thế giới và cho nhu cầu của mọi người là một đề nghị hết sức khác thường. Cầu nguyện hiệp nhất mọi người, thăng tiến lòng tôn sùng Thánh Thể và chuẩn bị tinh thần cho các tín hữu đón mừng Ðại Năm Thánh 2000. Linh Mục Johnson Kizhakeveetil, cha linh hướng của nhóm Những Chiến Sĩ Chữ Thập Delhi cho biết, cha rất ngạc nhiên khi thấy nhiều nữ y tá làm việc tại thủ đô đến chầu Thánh Thể với các bạn đồng nghiệp theo Ấn Giáo. Cha tiên đoán rằng chương trình này sẽ giúp thăng tiến sự cảm thông và hiệp nhất mọi người, bất kể họ thuộc giai cấp xã hội hay tôn giáo nào.

Qua cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN, cô Mini John, một nữ y tá Công Giáo nói rằng chầu Thánh Thể mỗi ngày tăng thêm sức mạnh và giúp cô trở nên tử tế và thông cảm hơn với các bệnh nhân. Một phụ nữ khác, không phải là người Kitô, thì nói rằng, cô tìm thấy sức mạnh nội tâm để đối phó với những thử thách của cuộc sống hằng ngày. Và cô Sarita Gopalan, một y tá theo Ấn Giáo cho biết, bạn của cô đưa cô tới chầu Thánh Thể khi cô đang cảm thấy tuyệt vọng, và bây giờ Ðức Giêsu đã giúp cô tìm ra lý tưởng sự sống và ban cho cô sự can đảm để đương đầu với những thử thách.


Back to Radio Veritas Asia Home Page