Hãy chiến thắng sự dữ
bằng việc lớn lên
trong Tình Yêu Thiên Chúa

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trả lời 3 vấn nạn của giới trẻ Rôma
(Ðaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dịch)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page