Hội Caritas kiến thiết nhà cửa
cho dân bị nạn động đất
tại Cộng hòa El Salvador

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội Caritas kiến thiết nhà cửa cho dân bị nạn động đất tại Cộng hòa El Salvador.

 San Salvador - 13.3.2001 - Nhật báo công giáo Ý Avvenire (số ra ngày 13.3.2001) loan tin: Hội Caritas internationalis đã phác họa chương trình tái thiết những thành phố và làng mạc tại Cộng hòa El Salvador (Trung Mỹ châu) bị tàn phá dữ dội trong hai vụ động đất xẩy ra trong những tháng vừa qua. Chương trình dự tính xây cất khoảng 8 ngàn căn nhà trong thời gian ba năm. Hội Caritas Internationalis cũng dành một quĩ riêng để tái thiết các cơ cấu cần thiết, như trường học, nhà thương... Công việc xây cất được khởi sự trước hết trong Giáo phận Santiago de Maria, bằng việc xây cất 1,200 căn nhà. Các cơ cấu xã hội, từ thiện được tái thiết với sự cộng tác của các cộng đồng địa phương, bằng việc góp nhân công.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page