Các nhà lãnh đạo
giáo hội công giáo bang Kerala
bất mãn với chính quyền

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo bang Kerala bất mãn với chính quyền.

 Ấn Ðộ (Kochi) - (UCAN IB8159.1125 27/03/2001) - Các nhà lãnh đạo công giáo vừa cáo buộc chính quyền Kerala là đang sách nhiễu các linh mục và các tu sĩ tại đây bằng cách không cấp cho họ thẻ căn cước cử tri để có thể đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tại bang này vào tuần đầu tháng 5/2001 tới đây.

 Ðảng cộng sản đang cầm quyền tại bang Kerala miền Nam Ấn bằng bằng thế liên minh với một vài đảng khác. Sở dĩ chính quyền không cấp thẻ căn cước cử tri cho các linh mục và tu sĩ vì họ biết rằng từ lâu giới lãnh đạo giáo hội vẫn ủng hộ đảng Quốc Ðại (Congress) của bà Sonia Gandhi. ÐTGM George Valiamattam, GM Tellicherry cho hãng thông tấn UCAN biết đây thực là một hành động sách nhiễu và vi phạm quyền công dân bởi vì trong một thể chế dân chủ, tất cả công dân, bất luận họ là nữ tu, linh mục hay một người thường, đều được quyền đi bỏ phiếu.

 Người kitô chiếm khoảng 5 triệu trong tổng số 30 triệu dân của bang Kerala. Và ÐTGM Valiamattam đã yêu cầu chính quyền giải thích tại sao lại có sự kỳ thị này nhắm vào hàng tu sĩ và linh mục, và ngay cả một số giáo dân tại bang Kerala.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page