Huấn luyện giáo dân theo hệ thống
để giải quyết các vấn đề xã hội nóng bỏng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn luyện giáo dân theo hệ thống để giải quyết các vấn đề xã hội nóng bỏng.

 Thái Lan (Sam Phran) - (UCAN AS8142.1125 27/3/2001) - Các Ðại diện đến tham dự Cuộc Họp Giáo Dân Á Châu lần thứ hai cam kết sẽ thăng tiến một chương trình huấn luyện giáo dân có hệ thống và kỹ lưỡng hơn để giải quyết các vấn đề xã hội nóng bỏng.

 Trong bản dự thảo tuyên ngôn vào cuối khóa họp từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3/2001 vừa qua, tại trung tâm huấn luyện mục vụ Baan Phu Waan ở Sam Phran thuộc phía Tây thủ đô Bangkok-Thái Lan, 110 tham dự viên từ 15 nước Á Châu nói là họ sẽ soạn ra một tập sách giáo huấn xã hội đơn giản hơn và khuyến khích các giáo dân địa phương tìm mọi cách để xây dựng tình hiệp nhất với các thành phần bị gạt ngoài lề xã hội tại riêng mỗi quốc gia. Dựa trên các bản báo cáo của mỗi nước trong các ngày họp, các tham dự viên ghi nhận là các giáo dân chưa đáp ứng đầy đủ trong công tác trợ giúp cho những người đang sống trong các hoàn cảnh xã hội, chính trị và kinh tế hết sức khó khăn. Ðể tỏ tình liên đới với người nghèo, mỗi kitô hữu phải chính mình sống một cuộc sống đơn sơ theo gương Chúa Giêsu. Nhìn thấy tầm quan trọng của gia đình trong vai trò huấn luyện về giá trị cho người khác, các tham dự viên bày tỏ quyết tâm hỗ trợ cho các gia đình tích cực tham dự vào vai trò này dựa trên các giáo huấn xã hội của Hội Thánh.

 Kế đến các tham dự viên cũng cam kết đứng ra thiết lập các cộng đoàn sống theo tinh thần phúc âm, trong đó người giáo dân có cơ hội trở thành một tấm gương sống động về tình yêu và phục vụ, để xây dựng tình liên đới chặt chẽ hơn giữa các giáo hội ở Á Châu và với anh chị em thuộc các tôn giáo khác để củng cố các chương trình trợ giúp cho người nghèo của giáo hội.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page