Vài nét về Cuộc hành hương của ÐTC
tại Atene, Damas và Malta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nét về Cuộc hành hương của ÐTC tại Atene, Damas và Malta.

 Sáng thứ hai 26.03.2001, Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, chính thức loan tin cho giới báo chí về Cuộc hành hương của ÐTC tại Atêne (thủ đô Hy lạp), Damas (thủ đô Syrie) và Ðảo Malta. Cuộc hành hương này là cuộc hành hương sau cùng trong Chương trình kính viếng các nơi thánh trong Năm Toàn xá, đã được ÐTC loan báo từ năm 1999. Cuộc hành hương sẽ bắt đầu từ mồng 4/5/2001 và kết thúc ngày mồng 9 tháng 5/2001 tới đây và được gọi là cuộc hành hương theo vết chân Thánh Phaolô, Tông đồ dân ngoại.

 Các cuộc hành hương tại Thánh Ðịa trước đây trong Năm Toàn xá, như chúng ta còn nhớ, là Cuộc hành hương theo vết chân Tổ phụ Abraham, người đã được Thiên Chúa chọn để làm Tổ Phụ của Dân riêng , để chuẩn bị việc Chúa Cứu Thế đến trong thế gian. Chặng thứ nhất của Cuộc hành hương này đáng lý ra phải là Thành phố Ur dei Caldei (bên Irak ), quê hương của Tổ phụ. Từ đây Chúa gọi và chọn Abraham. Nhưng vì tình hình chính trị-quân sự của Irak bất ổn, nên cuộc hành hương nơi chặng thứ nhất này đã phải đình lại và được thực hiện một cách thiêng liêng trong Thính đường Phaolô VI, bằng việc gợi lại, qua hình ảnh và bản văn Thánh Kinh, các chặng đường của Tổ phụ Abraham, sau khi được Chúa gọi ra khỏi quê hương và chọn làm Tổ phụ Dân của Người. Sau cuộc hành hương thiêng liêng kính nhớ Tổ Phụ Abraham, ÐTC lên đường hành hương tại Ai cập vào cuối tháng hai năm 2000. Chặng chính của cuộc hành hương này là Núi Sinai, nơi Thiên Chúa mạc khải và truyền Thập Giới cho Môisen, sau khi ông đã được Chúa chọn để giải phóng và hướng dẫn Dân Chúa khỏi ách nô lệ Ai cập, vượt qua Biển Ðỏ, sống trong sa mạc và sau đó tiến về Ðất Hứa.

 Vào cuối tháng ba năm Thánh 2000, ÐTC hành hương tại Thánh địa, nơi diễn lại tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu chuộc nhân loại. Cuộc hành hương này kéo dài trong một tuần lễ, từ 20 đến 27 tháng 3 Năm Thánh 2000. Trong thời gian này, ÐTC đã kính viếng Núi Nebo, bên Jordanie, nơi Chúa cho Môisen nhìn thấy Ðất Hứa trước khi Ông qua đời. Sau đó, ÐTC tới Israel để kính viếng Các Nơi Thánh của Tân Ước: Belem, nơi Chúa giáng sinh - Nagiaret, nơi ghi lại Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể và là nơi Chúa sinh sống ẩn dật trong gia đình với Thánh Cả Giuse và Ðức Mẹ Maria - Núi Tám Mối Phúc Thật, nơi Chúa rao giảng con đường Tu đức cho các đồ đệ - và kính viếng các nơi chung quanh Hồ Tiberiade, nơi Chúa thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng và chọn các Môn đệ, những sứ giả sẽ tiếp tục sứ vụ của Chúa trong Giáo hội - Nhà Tiệc li, nơi Chúa lập Bí tích Thánh Thể, Chức Linh mục và cũng là nơi Ðức Mẹ Maria cùng với các Môn đệ chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống - Vườn Cây Dầu, nơi Chúa cầu nguyện trước Cuộc Tử nạn - Ðồi Golgota, nơi Chúa chịu đóng đanh và Mồ Thánh, nơi Chúa được an táng, chờ ngày sống lại.

 Từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 5 tới đây, cuộc hành hương theo vết chân Thánh Phaolô, Tông đồ Dân ngoại, nằm trong Chương trình kính viếng các nơi thánh, và hoàn tất các cuộc hành hương đã được ÐTC ước muốn từ lâu, trong dịp cử hành Ðại Toàn xá năm 2000, để sống lại tất cả lịch sử Cứu rỗi. Các cuộc hành hương này là những bài học giáo lý sống động trước mắt toàn Giáo hội, để giúp con cái Giáo hội học biết và ôn lại lịch sử cứu chuộc, do Thiên Chúa thực hiện từng bước một, trong hơn bốn ngàn năm. "Ðến thời kỳ viên mãn, Thiên Chúa sai Con Một của Người xuống thế, sinh bởi người phụ nữ, sống dưới Lề Luật và để chuộc lại những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử" (Gal 4, 4-5).

 Theo Ông Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, chương trình chi tiết của cuộc hành hương tại thủ đô Atêne, tại Damas và tại Ðảo Malta chưa được ấn định. Ông chỉ đưa ra một số điểm tổng quát như sau:

 - Ngày 4.5.2001: lúc 8:30, ÐTC rời Roma đi Atene. Ngài sẽ dừng lại đây trong khoảng 24 tiếng đồng hồ.
- Ngày 5.5.2001: ÐTC rời Atene, Hy Lạp, lên đường đi Damas, thủ đô của Syria. Ngài sẽ lưu lại đây trong suốt ngày Chúa nhật mồng 6 tháng 5/2001. Từ đây ngài sẽ dùng xe hơi khoảng một giờ, để đến thăm Queitra. Sau đó, ngài trở về Damas.
- Ngày 8.5.2001 - Từ Damas, ÐTC bay xuống đảo Malta. Chặng thứ nhất: thành phố Gudja, rồi từ đây đến thành phố Valetta, thủ đô của Ðảo. Ðây là lần thứ hai ÐTC đến Ðảo Malta. Lần thứ nhất là chuyến viếng thăm mục vụ, thực hiện vào cuối tháng 5 năm 1990.
- Ngày 9.5.2001 - Từ Valetta, ÐTC lên đường trở về Roma.

 Không kể những khó khăn bắt buộc phải đình lại cuộc hành hương thứ nhất tại Thành phố Ur dei Caldei (bên Irak), như chúng tôi nhắc trên đây, hai chặng của cuộc hành hương sau cùng này: tại Syrie và tại Hy lạp cũng không dễ dàng. Sau khi Tổng Thống của Syrie, ông Assad, qua đời, tình hình tại Trung Ðông trở nên bất ổn định. Việc loan báo Cuộc hành hương tại Damas đã phải đình lại. Rồi cuộc hành hương tại thủ đô Atêne gặp chống đối về phía Giáo hội chính thống Hy lạp. Trước những khó khăn và chống đối như vậy, nhiều người nghĩ rằng: Cuộc hành hương theo vết chân Thánh Phaolô chỉ có thể thực hiện được tại Ðảo Malta mà thôi. Nhưng chỉ sau ít tuần lễ, những khó khăn và chống đối kia, được coi như không còn nữa. Trước hết Syrie, rồi đến Hy lạp, cả hai đều xác nhận lời mời Ðức Gioan Phaolô II và sẵn sàng đón tiếp ngài.

 Từ trước tới giờ, Giáo hội chính thống Hy lạp vẫn cực lực chống đối chuyến viếng thăm của Vị Lãnh đạo Giáo hội công giáo Roma. Thậm chí còn yêu cầu chính phủ Hy lạp đoạn tuyệt ngoại giao với Tòa Thánh: điều mà chính phủ Atêne sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng những chống đối dần dần lặng dịu, kể từ cuộc hành hương của ÐTC tại Núi Sinai. Tại đây, Ðức Gioan Phaolô II đã được Tu viện Thánh Catarina thành Alexandria (thuộc Giáo hội chính thống Hy lạp), đón tiếp rất nồng hậu. Từ đó, người ta thấy những dấu hiệu thay đổi. Thực vậy. Tháng 12 năm 2000, phát ngôn viên Tòa Giáo chủ chính thống Hy lạp tuyên bố "bật Ðèn xanh" cho cuộc hành hương tại Atêne. Việc "mở cửa này" xem ra không hoàn toàn thuyết phục toàn dân chính thống Hy lạp. Còn một số nhỏ không muốn chấp nhận. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của hai chuyến viếng thăm Giáo hội chính thống Rumani (Bucarest) vào tháng 5 năm 1999 và tại Núi Sinai, Vatican nhìn vào những ngày 4 và 5 tháng 5/2001 tới đây với tín nhiệm và tin chắc rằng: những ngày này sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ đại kết giữa Roma và Atêne.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page