ÐTC bổ nhiệm viên chức cấp cao
trong Giáo Triều

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC bổ nhiệm viên chức cấp cao trong Giáo Triều.

 Vatican - 3.2.2001 - Thứ bẩy 3.3.2001, ÐTC bổ nhiệm Ðức Tân Hồng Y Walter Gasper, người Ðức, làm Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về cổ võ hiệp nhất các tín hữu Kitô, thay thế ÐHY Edward Idris Cassidy, người Australia, đến tuổi hồi hưu.

 Ðức Hồng Y Gasper trước đây là Tổng Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh cổ võ hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trước khi được gọi về Roma, ngài đã là Giám mục giáo phận Rottenburg-Stuttgart (bên Ðức). Ðức Tân chủ tịch sinh ngày 5.3.1933, thụ phong Linh mục ngày 6.4.1857; được bổ nhiệm làm Giám mục 16.4.1986 và được tấn phong 17.6.1986. Ngày 21 tháng 2/2001, ÐTC đã cất nhắc lên bậc Hồng Y. Ngài là một nhà thần học nổi tiếng.

 Ngoài ra, ÐTC còn bổ nhiệm Ðức Ông Giampalo Crepaldi, phó tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa bình, làm Tổng Thư ký của Hội đồng, thay thế Ðức Cha Diarmuid Martin, được bổ nhiệm giữ chức vụ đại diện Tòa Thánh bên cạnh các cơ quan LHQ tại Genève. Ðức Cha Crepaldi sẽ được ÐTC tấn phong Giám mục cùng với một số vị khác trong Ðền thờ Thánh Phêrô ngày Lễ Thánh Giuse, 19.3.2001.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page