ÐTC ca ngợi tinh thần hợp tác
giữa tu sĩ và giáo dân
trong Hội Opus Dei

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC ca ngợi tinh thần hợp tác giữa tu sĩ và giáo dân trong Hội Opus Dei.

 Vatican - (Zenit 19/3/2001) - Thời điểm đã đến để người giáo dân trở thành các nhà truyền giáo thực sự cho xã hội.

 Ðó là lời xác quyết của ÐTC Gioan Phaolô II nói với các thành viên của hội Opus Dei, trong buổi tiếp kiến dành cho khoảng 400 linh mục và thành viên giáo dân của "giáo phận tòng nhân" này, do Ðức Cha Javier Echevarria cầm đầu đến viếng thăm Tòa Thánh. Phái đoàn của tu hội Opus Dei đến Roma để tham dự các buổi thảo luận về tông thư ?Bước Vào Thiên Niên Kỷ Mới? (Novo Millennio Ineunte) của ÐTC Gioan Phaolô II. Trong tông thư này, Ðức Gioan Phaolô II đã mời gọi giáo hội hãy dấn thân sâu hơn nữa vào công tác rao giảng Phúc Aâm trong thiên niên kỷ mới. Ðể đạt được mục tiêu này, ngài đề nghị xây dựng một quan hệ hợp tác thực sự giữa người giáo dân và các linh mục, đúng theo như cơ cấu phẩm trật của tu hội Opus Dei. Quan hệ này bao gồm việc sống tinh thần hiệp thông hoàn toàn biết quí trọng tối đa vai trò của mỗi thành viên trong giáo hội, dù là linh mục hay giáo dân.

 Các kitô hữu đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc truyền giáo mới. Họ phải biết tận dụng những khả năng cụ thể của mình trong các sinh hoạt khác nhau để hướng công cuộc truyền giáo của giáo hội tới một đà tiến mới, đến những biên cương mới trong nhân loại. Và ÐTC khẳng định rằng gương chứng nhân trực tiếp của kitô hữu trong mọi lãnh vực đời sống sẽ minh chứng là chỉ qua Ðức Kitô, các giá trị nhân bản cao quí nhất mới được hoàn thành. Ngài giải thích bằng cách nào người giáo dân có thể đáp lại một thách đố đầy tham vọng như vậy, đó là bằng lòng nhiệt thành tông đồ, tình thân hữu huynh đệ cộng với tinh thần bác ái. Những yếu tố này sẽ giúp kết chặt các quan hệ xã hội mỗi ngày để đánh thức anh chị em đồng loại đang khao khát chân lý, là điều kiện trước tiên cho cuộc gặp gỡ cứu độ với Ðức Kitô. Tuy nhiên, ý thức về công tác truyền giáo mới này của người giáo dân không thay đổi hay loại bỏ sứ mạng của các linh mục, nhưng ngược lại, chức năng chính của các linh mục là giúp cho các linh hồn, từng người một, cởi mở chính họ đón nhận hồng ân qua việc trao ban các bí tích, qua lời giảng và hướng dẫn tinh thần. Sứ mạng này của giáo dân và các linh mục chỉ có ý nghĩa nếu nó được đi trước bằng một cuộc gặp gỡ cá nhân với Ðức Kitô. Chúng ta không được cứu rỗi bởi một công thức, nhưng bởi Một Người (Person) và niềm xác tín mà ngài đã gieo vào tâm hồn chúng ta. Ðây cũng là điều mà đấng sáng lập tu hội Opus Dei, chân phước Josemaria Escriva, đã viết trong cuốn sách của ngài mang tựa đề ?Con Ðường?.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page