ÐTGM Ende bên Indonesia
kêu gọi các chính trị gia
từ bỏ chính trị của bạo động

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTGM Ende bên Indonesia kêu gọi các chính trị gia từ bỏ chính trị của bạo động.

 Indonesia (Ende) - (UCAN IS8094.1124 19/3/2001) - Trong lá thư mục vụ mùa chay năm nay, ÐTGM Abdon Longinus da Cunha của Ende bên Indonesia kêu gọi các chính trị gia và người công giáo trong tổng giáo phận của ngài hãy từ bỏ đường lối chính trị bằng bạo động đang đe dọa xã hội Indonesia hiện nay.

 ÐTGM Da Cunha nói trong thư mục vụ như sau: "Dường như người ta đang lợi dụng danh nghĩa của dân chủ để biện minh cho các hành vi bạo động côn đồ, xử dụng võ khí, khủng bố, đặt bom, giết người, hôi của, đốt phá tài sản của người khác và tranh chấp giữa người sắc tộc. Một bầu khí bạo động như vậy sẽ phá hoại an ninh, cắt đứt các mối quan hệ anh em và khiến cho tình thế càng trở nên khó khăn hơn để giúp người nghèo và những người không quyền thế đang sống trong tổng giáo phận Ende này của đảo Flores. Người dân Indonesia lo ngại rằng tiến trình cải tổ mà họ mong đợi sẽ giúp vượt thắng những khủng hoảng đa dạng, do những kẻ theo chính trị luật rừng áp dụng. Hình thức dân chủ này dễ dàng gân nên tranh chấp và bạo động giữa các chủng tộc, sắc dân và tôn giáo khác nhau, như trường hợp đang xảy ra tại Ambon, Irian Jaya, Kalimantan và Sulawesi. Luôn luôn những người vô học và đơn sơ đều là nạn nhân của đàn áp và vi phạm nhân quyền".

 Ðảo Flores là nơi có đa số người công giáo sinh sống và TGP Ende nằm cách thủ đô Jakarta 1,630 cây số về hướng Ðông. Kêu gọi người công giáo hãy sống theo nền văn hóa tình yêu, ÐTGM De Cunha nói rằng kỳ thị, chủ nghĩa loại trừ, quá khích và bất khoan dung tôn giáo đều chỉ làm cho chúng ta nghèo đói mà thôi. Ngài e ngại rằng văn hóa của bạo động và lối sống man rợ sẽ chiếm ngự được cả luân lý, đức tin, lòng hiếu khách và tử tế của người dân. Ngài kêu gọi các chính trị gia, tất cả người công giáo hãy thống hối và ngăn ngừa bạo động khỏi xảy ra trong các cộng đoàn Cơ Bản của TGP Ende. Ngài nói tiếp như sau: "Cuộc tranh đấu chung của chúng ta là bảo vệ các cộng đoàn Cơ Bản khỏi văn hóa của bạo động. Nếu bạo động xảy ra vì tham nhũng, cấu kết và chủ nghĩa độc tài (nepostism), thì chúng ta phải là những người đầu tiên cần phải tránh để mình khỏi bị nhiễm những vi trùng độc hại đó??.. .. .. .. Cần phải củng cố lòng yêu nước và không bao giờ để cho tình yêu đối với quê mẹ bị mất đi. Một tình yêu như thế sẽ thôi thúc chúng ta đấu tranh cho sự thay đổi, bắt đầu từ các cộng đoàn cơ bản. Một chính trị gia người Hồi Giáo đã đáp ứng lời kêu gọi trên đây của ÐTGM De Cunha bằng một lá thư riêng gửi tới cộng đoàn Hồi Giáo của ông với những lời như sau: "Chúng tôi đồng ý với lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo rằng bạo động không bao giờ giải quyết được vấn đề gì. Bạo động chỉ tạo ra thêm bạo động mà thôi. Vì thế chúng tôi cũng kêu gọi các chính trị gia đừng xách động những người ủng hộ cho quyền lời riêng của mình". Một chính trị gia người công giáo, ông Frans Xaverius Ave, cũng kêu gọi các đồng nghiệp của ông hãy thực thi tinh thần đạo đức và hành động theo giáo huấn của giáo hội khi làm chính trị.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page