Các Giám Mục Âu Châu
hy vọng thiết lập một đài truyền hình kitô

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giám Mục Âu Châu hy vọng thiết lập một đài truyền hình kitô.

Roma - (Zenit 18/3/2001) - Một phái đoàn Giám Mục Âu Châu viếng thăm các đài truyền thanh và truyền hình của Ý hồi cuối tuần qua, và đây là một bước để tiến tới việc thiết lập một đài truyền hình hoạt động theo tinh thần chủ nghĩa nhân bản của Kitô giáo.

Các Giám Mục thuộc Ủy Ban Truyền Thông của Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu đến thăm trụ sở của đài truyền hình SAT 2000 và đài phát thanh BLU SAT 2000, cả hai đài truyền thanh và truyền hình này đều được HÐGM Ý hỗ trợ. Chuyến thăm quan này của các Giám Mục Âu Châu là một dịp tốt để ông Emmanuele Milano, tổng giám đốc của SAT 2000, đề nghị thiết lập một tổ chức truyền thông Âu Châu nhắm sản xuất các chương trình cho các đài truyền hình công giáo ở các nước khác. Ðây cũng là ý hướng đang được các Giám Mục Âu Châu theo đuổi vì trong khóa họp THÐGM Âu Châu năm 1999, nhiều Giám Mục đã đặt ra nhu cầu cho các giáo hội địa phương nên thiết lập một đài truyền hình chung của các HÐGM Âu Châu cho người công giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page