Nhìn vào Giáo hội bạn tại Á Châu:
Giáo hội công giáo Ðại Hàn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhìn vào Giáo hội bạn tại Á Châu: Giáo hội công giáo Ðại Hàn.

 Seoul - tháng 3/2001 - Nguyệt san "Mondo e Missione" (Thế giới và Truyền giáo ) của Tu hội Truyền giáo ngoại quốc Ý ( PIME ) trụ sở tại Milano (Bắc Ý), số tháng ba năm 2001, đăng bản thống kê những con số rất đáng kể của Giáo hội công giáo tại Ðại Hàn:

 Tại Bắc Hàn - Người công giáo khoảng ba ngàn, không có một linh mục, một nữ tu nào cả; chỉ có một nhà thờ duy nhất tại thủ đô Pyongyang (Bình nhưỡng). Hội các người công giáo Bắc Hàn, cơ quan do chính phủ thành lập, đại diện và kiểm soát các người công giáo. Chủ tịch hiện nay là ông Samuel Chang Jae-on; ông cũng là chủ tịch Hội Hồng Thập tự Bắc Hàn.

 Cha John Kim Jong-su, Tổng thư ký HÐGM Nam Hàn đã viếng thăm Bắc Hàn tháng 10 năm ngoái (2000), như thành viên của phái đoàn chính thức của Giáo hội Nam Hàn. Cha kể lại rằng: Các tín hữu công giáo tại Bắc Hàn cao niên hơn cả đã lãnh phép Rửa tội trước khi đất nước chia đôi. Các người khác đã được rửa tội vì sự lựa chọn của cha mẹ công giáo. Phần còn lại là người công giáo, do chính phủ kể như vậy, vì lý do đức tin của cha ông xưa kia.

 Trái lại Giáo hội công giáo tại Nam Hàn khác hẳn. Theo thống kê của HÐGM Nam Hàn, cuối năm 1999, trước Năm Thánh 2000, số người công giáo lên tới bốn triệu, tức 8% dân số Nam Hàn. Nguyên tổng Giáo phận Seoul mà thôi có tới một triệu 300 ngàn. Nếu so sánh phần trăm các người công giáo với dân số trong nước (Nam Hàn), thì Cộng đồng công giáo tại đây chiếm hàng thứ hai tại Á Châu (không kể Trung Ðông), sau Philippines.

 Giáo hội công giáo Nam Hàn được chia thành 14 Giáo phận, trong số này chỉ có giáo phận Ichon là giáo phận duy nhất do một Giám mục ngoại quốc lãnh đạo, Ðức Cha William McNaughton, người Hoa Kỳ, thuộc Hội truyền giáo Maryknoll. HÐGM gồm 25 vị (một Hồng Y hồi hưu, Ðức Stephen Kim Sou-Hwan, cựu TGM Seoul). Xét về phương diện Giáo luật, HÐGM có quyền cả miền Bắc nữa.

 Số người được rửa tội phân chia như sau:
- dưới 30 tuổi: gần một triệu 600 ngàn (40%),
- trên 60 tuổi: 475 ngàn.
- số người dự thánh lễ Chúa nhật: 29,5 % (quá thấp, sánh với một Giáo hội trẻ trung - dĩ nhiên do ảnh hưởng vật chất của thời đại).

 Về nhân sự - Các giáo xứ hiện này là 1,190, do 2,927 linh mục phụ trách mục vụ. Trung bình mỗi linh mục trách nhiệm về 1,348 người công giáo, chưa kể đến công việc truyền giáo. Các Nữ Tu khoảng 8 ngàn - và gần 1,200 Nam tu sĩ , thuộc các Hội Dòng khác nhau.

 Ngoài ra, hiện nay Giáo hội Nam Hàn gửi đi các xứ truyền giáo "Ad Gentes" 350 nhà truyền giáo: Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân, phần đông thuộc các Tu hội ngành nữ (290 vị).

 Cũng nên nhắc lại rằng: Tháng 5 năm 1984, trong chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của ÐTC Gioan Phaolô II tại Nam Hàn, nhân dịp kỷ niệm 200 năm Ðại Hàn nghe giảng Tin Mừng, số người công giáo chỉ có một triệu 700 ngàn. Trong chuyến viếng thăm thứ hai tháng 10 năm 1989 (sau 5 năm), ÐTC trở lại đây để chủ tọa lễ nghi bế mạc Ðại hội Thánh Thể quốc tại tại Hán Thành (Seoul), số người công giáo tăng trên 3 triệu (gấp đôi) và theo thống kê cuối năm 1999, lên tới 4 triệu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page