Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn
gửi 7 nhà truyền giáo sang Cambốt và Siberia

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn gửi 7 nhà truyền giáo sang Cambốt và Siberia.

 Tin Nam Hàn (Seoul) - Hội Thừa Sai Nước Ngoài Nam Hàn vừa gửi 7 nhà truyền giáo sang công tác tại Cambốt, Ðông Siberia, Ðài Loan và Papua Tân Guinea.

 Một phát ngôn viên của Hội Thừa Sai Nam Hàn cho biết vào hôm thứ năm (07/3/2001) rằng hai linh mục, cha Gioan Park Seo-pil và cha Michael Kwak Seok-hee, sẽ rời Nam Hàn vào thứ ba tuần tới (13/3/2001) để lên đường đi Cambốt. Hai cha sẽ là các nhà truyền giáo đầu tiên của hội công tác tại một quốc gia thuộc Ðông Nam Á. Hai linh mục khác sẽ được gửi đến Irkutsk, Ðông Siberia, và là các nhà truyền giáo đầu tiên của Nam Hàn trong vùng này. Tuy nhiên 2 cha cần phải có "giấy chứng nhận được mời" mới có thể vào nước Nga được. Và giấy chứng nhận này không phải là dễ xin, tuy giáo hội công giáo đã được thiết lập tại Nga. Vì thế, ngày khởi hành của hai nhà truyền giáo này chưa được quyết định. 3 linh mục còn lại, hai sẽ đến truyền giáo tại Hsinchu, Ðài Loan, và người còn lại là cha Thomas Song Hong-bae, sẽ đi Madang, Papua Tân Guinea. Tại đây cha sẽ gặp các nhà truyền giáo khác của hội thừa sai đang làm việc.

 Với bảy nhà truyền giáo này, Hội Thừa Sai Nước Ngoài của Nam Hàn có 20 nhà truyền giáo hoạt động tại 4 quốc gia nói trên, đông nhất là tại Papua Tân Guinea với 7 người. (UCAN KO8017.1122 08/3/2001)
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page