Các Giám Mục Panama
cần phải lên tiếng nói tiên tri

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giám Mục Panama cần phải lên tiếng nói tiên tri.

 Tin Vatican - Hôm thứ bảy (03/3/2001), trước khi bắt đầu tuần tĩnh tâm mùa Chay, ÐTC Gioan Phaolô II đã yêu cầu các GM Panama hãy nói lên tiếng nói tiên tri của các ngài đứng trước những hoàn cảnh kỳ thị mà dân chúng Panama đang trải qua hiện giờ.

 Ðức Gioan Phaolô II đưa ra lời yêu cầu này trong buổi tiếp kiến các GM Panama đến Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô (?Ad Limina?) theo luật giáo hội. Qua bài diễn văn đọc nhân dịp này, ÐTC đã nhắc đến truyền thống lâu đời của Panama trong việc trợ giúp cho những người gặp hoạn nạn, bảo vệ các sắc tộc thiểu số, thăng tiến giáo dục và phát triển nhân bản. ÐTC nói như sau: "Tôi muốn khích lệ chư huynh hãy tiếp tục truyền thống này, và hơn nữa, các chư huynh hãy dấn thân trong lãnh vực thăng tiến tình bác ái với những sáng kiến và tư tưởng mới, hầu đáp ứng được với những hiện tượng đang gia tăng về mặt xã hội và văn hóa đang đặt ngoài lề xã hội, các hình thức nghèo đói mới về vật chất cũng như tinh thần, đang xuất hiện vào đầu thiên niên kỷ mới".

 Khoảng 86 % trong tổng số 2 triệu 800 ngàn dân Panama theo công giáo. Theo thống kê năm 1998 của giáo hội, mỗi linh mục phải chăm sóc mục vụ cho khoảng 7,582 giáo dân. Các thống kê kinh tế mới nhất cho thấy tỉ lệ thất nghiệp tại Panama năm 1997 là 13,1%, trong khi 74% kinh tế Panama lệ thuộc vào các dịch vụ. Ðứng trước hoàn cảnh này và sự mất cân bằng trong vấn đề phân phối của cải quốc gia, điều quan trọng là các GM Panama cần phải duy trì tiếng nói tiên tri của các ngài đứng trước những hoàn cảnh kỳ thị ngày một gia tăng, cho dù chúng chưa có gì gọi là đáng nguy ngại cho sự ổn định của xã hội. ÐTC tiếp tục bài diễn văn với lời nhắn nhủ như sau: "Giáo hội luôn nỗ lực để thăng tiến sự phát triển trọn vẹn của con người, vì thế trong các chiều kích xã hội và sự hiệp thông, giáo hội không hài lòng với công tác giúp người dân đạt tới một cuộc sống thịnh vượng đơn giản hay tiện nghi mà thôi. Giáo hội còn phải nỗ lực thăng tiến phẩm giá đích thực của con người. Một mặt, nỗ lực đó đuợc dành để thăng tiến các nhân quyền cơ bản, mặt khác, nó cũng đi kèm với ý thức về trách nhiệm, đoàn kết và hợp tác để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người? Ðây là sứ mạng cụ thể của mỗi một tín hữu, những người cần có sự quan tâm mục vụ đặc biệt, để qua đó việc huấn luyện người Kitô đạt được sự sung mãn và tinh thần mạnh mẽ trong những dấn thân xã hội. (Zenit 05/3//2001)
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page