Tường Thuật

Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 51

tại Cebu, Philippines

(24~31/01/2016)

 

 


 

Lịch Sử Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế

Tường trình về Ðại Hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 51 tại Cebu Philippines 2016

Sứ điệp Video của Ðức Thánh Cha Phanxicô bế mạc Ðại Hội Thánh Thể quốc tế ở Cebu

Mỗi người Kitô hữu phải là một môn đệ truyền giáo đích thực

Chuẩn bị Ðại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 51 tại Cebu Philippines

Ðức Thánh Cha khuyến khích chuẩn bị Hội nghị Thánh Thể quốc tế thứ 51

Ðức hồng y Antonio Tagle nói về Ðại hội Thánh Thể Quốc tế tại Philippines

 

Hungari tiếp tục hy vọng Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm

Ðức Giáo Hoàng tiếp kiến Ủy ban Tòa Thánh về các Ðại hội Thánh Thể quốc tế

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page