Lịch Sử Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế

 

Lịch Sử Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế.


Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ ba mươi mốt tại Dublin, Ireland, vào năm 1932.


Cebu, Philippines (IEC 11-01-2016) - Ðể chuẩn bị cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 51 sẽ được tổ chức tại Cebu, Philippines từ ngày 24 đến 31 tháng 1 năm 2016, sau đây xin gửi đến quý vị một vài nét diễn tiến về Lịch Sử Ðại Hội Thánh Thể trên thế giới.

Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế được bắt đầu ở Pháp từ năm 1881 như là một thành quả dựa theo tinh thần của Thánh Peter-Julian Eymart (1811-1868) được mệnh danh là "Tông Ðồ của Thánh Thể"; của Chân Phước Antoine Chevrier (1826-1879); của Léon Dupont (1797-1876) và của Ðức Giám Mục Gaston Adrian de Segur (1820-1880). Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế bắt đầu được tổ chức cũng là do sáng kiến của những giáo dân nhiệt thành như chị Emilie Marie Tamisier (1834-1910) đề xướng những cuộc Hành Hương hay những buổi Rước Kiệu Thánh Thể và sau đó trở thành những Ðại Hội Thánh Thể.

Vào thủa ban đầu, Ðại Hội Thánh Thể tổ chức có tính cách địa phương tại Lille, Pháp Quốc, và dần dần lan rộng ra đến những vùng phụ cận. Sau đó được lan rộng ra các nước khác trong vùng Âu Châu, và rồi lan rộng đến Mỹ Châu...

Năm 1879 Ðức Giáo Hoàng Leo 13 thành lập Ủy Ban Tòa Thánh Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế (The Pontifical Committee for International Eucharistic Congress), với trách nhiệm Tổ Chức Các Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, và cổ động việc Chầu Mình Thánh Chúa.

1) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ nhất được tổ chức bởi Ðức Giám Mục Gaston de Segur, tại Lille, Pháp quốc, vào ngày 21 tháng 6 năm 1881.

2) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ hai được tổ chức tại Avignon, Pháp Quốc, vào tháng 9 năm 1882.

3) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ ba được tổ chức tại Liege, Pháp Quốc vào tháng 6 năm 1883.

4) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ tư được tổ chức tại Fribourg, Thụy Sĩ vào tháng 9 năm 1885.

5) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ năm được tổ chức tại Toulouse, Pháp Quốc vào tháng 6 năm 1886.

6) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ sáu được tổ chức tại Paris, Pháp Quốc từ ngày 2 đến 6 tháng 7 năm 1888. Và đặc biệt tại Nhà Thờ Thánh Tâm Monmartre của Pháp Quốc liên tục chưng bày Thánh Thể để giáo dân tới kính viếng và Chầu Thánh Thể suốt ngày.

7) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ bảy được tổ chức tại Place de Meir, Anvers, Pháp Quốc từ ngày 15 đến 21 tháng 8 năm 1890 với sự chủ tọa của Ðức Hồng Y Goossens, Tổng Giám Mục Mechlin, với sự tham dự của khoảng 150,000 người.

8) Ðại Hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ tám được tổ chức tại Giêrusalem, Israel vào tháng 5 năm 1893.

9) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ chín được tổ chức tại Reims, Pháp Quốc vào tháng 7 năm 1894.

10) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ mười được tổ chức tại Paray Le Monial, Pháp Quốc vào tháng 9 năm 1897.

11) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ mười một được tổ chức tại Bruxelles, Bỉ Quốc (Belgium) vào tháng 7 năm 1898.

12) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ mười hai được tổ chức tại Lourdes (Lộ Ðức), Pháp Quốc vào tháng 8 năm 1899.

13) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ mười ba được tổ chức tại Angers, Pháp Quốc vào tháng 9 năm 1901.

14) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ mưới bốn được tổ chức tại Namur, Bỉ Quốc (Belgium) vào tháng 9 năm 1902.

15) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ mười lăm được tổ chức tại Angouleme, Pháp Quốc vào tháng 6 năm 1904.

16) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ mười sáu được tổ chức tại Roma, Italia vào tháng 6 năm 1905.

17) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ mười bảy được tổ chức tại Tournai, Bỉ Quốc (Belgium) vào tháng 6 năm 1906.

18) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ mười tám được tổ chức tại Metz, Lorraine, Pháp Quốc vào tháng 8 năm 1907. Ðồng thời chính quyền Ðức Quốc cũng hủy bỏ điều luật 1870 với lệnh cấm rước kiệu, để giáo dân có thể tổ chức các cuộc Rước Kiệu Thánh Thể trên toàn quốc gia.

19) Với lời mời của Ðức Tổng Giám Mục Bourne của Westminster, Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ mười chín được tổ chức tại London, Anh Quốc vào tháng 9 năm 1908, và đây cũng là lần đầu tiên Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế được tổ chức bằng tiếng Anh.

20) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ hai mươi được tổ chức tại Cologne, Ðức Quốc vào tháng 8 năm 1909.

21) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ hai mươi mốt được tổ chức tại Montreal, Canada từ ngày 7 đến 11 tháng 9 năm 1910. Ðây là Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ Châu.

22) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ hai mươi hai được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 7 năm 1911.

23) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ hai mươi ba được tổ chức tại Vienna, Áo Quốc từ ngày 12 đến 15 tháng 9 năm 1912.

24) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ hai mươi bốn được tổ chức tại Malta, (thuộc địa của) Italia từ ngày 23 đến 27 tháng 4 năm 1913.

25) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ hai mươi lăm được tổ chức tại Lourdes (Lộ Ðức), Pháp Quốc từ ngày 22 đến 25 tháng 7 năm 1914. Ðức Hồng Y G. Pignatelli Tổng Giám Mục Belmonte, được cử làm Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha chủ tọa Ðại Hội lần này. Chủ đề của Ðại Hội lần này là "Thánh Thể và Quyền Bính Xã Hội của Chúa Giêsu Kitô" (The Eucharist and the Social Reign of Jesus Christ).

26) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ hai mươi sáu được tổ chức tại Roma, Italia từ ngày 24 đến 29 tháng 5 năm 1922. Ðức Thánh Cha Pio XI chủ tọa Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Ðại Hội Thánh Thể lần này có Chủ đề là "Vương Quyền Hòa Bình của Ðức Giêsu Kitô Chúa Chúng Ta trong Thánh Thể" (The Peaceful Reign of Our Lord Jesus Chirst in the Eucharist).

27) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ hai mươi bảy được tổ chức tại Amsterdam, Hòa Lan (Holland) từ ngày 22 đến 27 tháng 6 năm 1924. Ðức Hồng Y G. Van Rossum được cử làm Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha chủ tọa Ðại Hội lần này. Chủ đề của Ðại Hội lần này là "Thánh Thể và Hòa Lan" (The Eucharist and Holland).


Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ ba mươi ba tại Manila, Phi Luật Tân, vào năm 1937.


28) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ hai mươi tám được tổ chức tại Chicago, Hoa Kỳ từ ngày 20 đến 24 tháng 6 năm 1926. Ðức Hồng Y Bonzaro được cử làm Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha chủ tọa Ðại Hội lần này với sự hiện diện của Ðức Hồng Y George Mundelein, Tổng Giám Mục Chicago. Có khoảng 500,000 người tham dự tại Quảng Trường Soldier Field. Trong Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội tại Ðại Chủng Viện Mary of The Lake (Mary of The Lake Seminary) có gần một triệu người tham dự.

29) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ hai mươi chín được tổ chức tại Sydney, Úc Ðại Lợi từ ngày 6 đến 9 tháng 9 năm 1928. Ðức Hồng Y Cerretti được cử làm Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha chủ tọa Ðại Hội. Có khoảng nửa triệu người tham dự cuộc Rước Kiệu Thánh Thể trong kỳ Ðại Hội lần này.

30) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ ba mươi được tổ chức tại Carthage, Tunisia từ ngày 7 đến 11 tháng 5 năm 1930. Chủ đề của Ðại Hội là "Thánh Thể làm Chứng cho Phi Châu" (The Eucharistis is Africa's Testimony).

31) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ ba mươi mốt được tổ chức tại Dublin, Ireland từ ngày 22 đến 26 tháng 6 năm 1932. Kỷ niệm 1,500 năm Thánh Patrick đến truyền giáo tại Ireland. Chủ đề của Ðại Hội là "Công Cuộc Truyền Bá Thánh Thể của các Thừa Sai Ireland" (The Propagation of the Sainted Eucharist by Irish Missionaries).

32) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ ba mươi hai được tổ chức tại Buenos Aires, Argentina vào tháng 10 năm 1934 dưới sự chủ tọa của Ðức Hồng Y Eugenio Pacelli, Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha (sau này Ðức Hồng Y Eugenio Pacelli được bầu làm Giáo Hoàng với danh hiệu là Ðức Pio XII). Có hơn 1 triệu người tập trung tại Công Viên Palmero Park và chung quanh Công Viên để tham dự Ðại Hội Thánh Thể lần này, và mọi người có thể nghe tiếng của Ðức Thánh Cha Ban Phép lành Tòa Thánh qua làn sóng ngắn của Ðài Phát Thanh Vatican.

33) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ ba mươi ba được tổ chức tại Manila, Phi Luật Tân từ ngày 3 đến 7 tháng 2 năm 1937. Ðây cũng là Ðại Hội Thánh Thể Quốc tế được tổ chức lần đầu tiên tại Á Châu. Có hơn 600,000 người tham dự Cuộc Rước Kiệu Thánh Thể. Ðức Thánh Cha Pio XI đã viếng thăm Philippines trong dịp này và đã Chủ Tế Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội tại Công Viên Rizal Park với sự tham dự của hơn 1 triệu rưỡi người đến từ khắp nơi trên thế giới.

34) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ ba mươi bốn được tổ chức tại Budapest, Hungary vào tháng 5 năm 1938 dưới sự chủ tọa của Ðức Hồng Y Eugenio Pacelli, Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha (sau này Ðức Hồng Y Eugenio Pacelli được bầu làm Giáo Hoàng với danh hiệu là Ðức Pio XII). Có hơn 100,000 người đến tham dự từ khắp nơi trên thế giới cùng với 15 Ðức Hồng Y và 330 Ðức Giám Mục. Ðại Hội Thánh thể lần này có chủ đề là "Thánh Thể Nguồn Nối Kết Yêu Thương" (Eucharist the Bond of Love).

35) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ ba mươi lăm được tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha từ ngày 27 tháng 5 đến 1 tháng 6 năm 1952. Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần này được tổ chức trong thời kỳ đang xảy ra Ðại thế Chiến thứ 2 nên chủ đề của Ðại Hội lần này là "Hòa Bình" (Peace). Có hằng trăm Giám Mục tham dự kể cả Ðức Hồng Y Francis Spellman của Tổng Giáo Phận New York Hoa Kỳ và Ðức Hồng Y Samuel Stritch của Giáo Phận Chicago. Vì đang trong thời gian chiến tranh nên các giáo hữu của những quốc gia Cộng Sản Ðông Âu không đến tham dự được.

36) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ ba mươi sáu được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil từ ngày 17 đến 24 tháng 7 năm 1955. Chủ đề của Ðại Hội là "Ðức Kitô Ðấng Cứu Chuộc và Vương Quốc Thánh Thể của Ngài" (Christ the Redeemer and His Eucharistic Kingdom).

37) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ ba mươi bảy được tổ chức tại Munich, Tây Ðức từ ngày 31 tháng 7 đến 7 tháng 8 năm 1960. Ðịa điểm này được chọn bởi Ðức Giáo Hoàng Pio XII, nơi ngài trước đây đã từng làm Sứ Thần Tòa Thánh. Ðại Hội lần này có sự tham dự của gần 430 Giám Mục, 28 Hồng Y, kể cả Ðức Hồng Y Francis Spellman của Tổng Giáo Phận New York, Ðức Hồng Y Richard Cushing của Giáo Phận Boston, và Ðức Hồng Y Albert Gregory Meyer của Giáo Phận Chicago. Trong Thánh Lễ Bế Mạc được tổ chức Tại Quảng Trường Munich, Ðại Hội đã có nghi thức làm phép Viên Ðá Tưởng Niệm sẽ được xây dựng gần Trại Tập Trung Dachau của Ðại Chiến thứ 2.

38) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ ba mươi tám được tổ chức tại Mumbai (Bombay), Ấn Ðộ vào năm 1964. Ðây là lần đầu tiên Ðại Hội được tổ chức tại một quốc gia với số giáo dân Công Giáo chỉ là thiểu số. Ðức Thánh Cha Phaolô VI đã đến tham dự Ðại Hội lần này cùng với một số lớn các Hồng Y và có sự tham dự của các giáo dân Ấn độ đến từ khắp nơi trên toàn quốc cùng với khoảng 20,000 giáo dân ngoại quốc đến từ các nước khác ngoài Ấn Ðộ.

39) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ ba mươi chín được tổ chức tại Bogota, Colombia vào năm 1968. Chủ đề của Ðại Hội là "Thánh Thể Và Nguồn Nối Kết Yêu Thương" (The Eucharist and the Bond of Love). Tham dự Ðại Hội lần này có Ðức Thánh Cha Phaolô VI, Ðức Tổng Giám Mục Coleman F. Carroll of Giáo Phận Miami, và Ðức Tổng Giám Mục John Francis Dearden của Giáo Phận Detroit.


Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ năm mươi tại Dublin, Ireland, vào năm 2012.


40) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ bốn mươi được tổ chức tại Melbourne, Australia từ ngày 18 đến 25 tháng 2 năm 1973. Chủ đề Ðại Hội là "Hãy yêu Thương Nhau như Cha đã yêu thương các con" (Love one another as I have loved you).

41) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ bốn mươi mốt được tổ chức tại Philadelphia, Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 1976. Năm Kỷ Niệm 200 năm ngày Ðộc Lập của Hoa Kỳ. Chủ đề Ðại Hội là "Chúa Giêsu, Bánh Sự Sống" (Jesus, the bread of life). Lúc đó Ðức Tổng Giám Mục của Philadelphia là Ðức Hồng Y John Krol. Thánh lễ được cử hành tại Quảng Trường J.F. Kennedy với sự tham dự của Tổng Thống Hoa Kỳ Gerald R. Ford.

42) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ bốn mươi hai được tổ chức tại Lourdes (Lộ Ðức), Pháp Quốc từ ngày 16 đến 23 tháng 7 năm 1981. Chủ đề của Ðại Hội là "Những người đói nghèo của Gia Ðình Nhân Loại" (Hungers of the Human Family). Ðây là lần thứ ba Ðại Hội được tổ chức tại Lộ Ðức. (Hai lần trước được tổ chức vào năm 1899 và năm 1914).

43) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ bốn mươi ba được tổ chức tại Nairobi, Kenya (Phi Châu) từ ngày 11 đến 18 tháng 8 năm 1985. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đến với Ðại Hội lần này. Chủ đề của Ðại Hội là "Thánh Thể và Gia Ðình Kitô Hữu" (The Eucharist and the Christian Family).

44) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ bốn mươi bốn được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 4 đến 8 tháng 10 năm 1989. Chủ đề của Ðại Hội là "Ðức Kitô là Nền Hòa Bình của Chúng Ta" (Christ is our Peace). Ðại Hội lần này có sự tham dự của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Ðức Hồng Y Sue Hwan Stephan Kim Tổng Giám Mục Giáo Phận Seoul. Ðặc biệt, Ðức Thánh Cha đã cử hành Thánh Lễ Bế Mac Ðại Hội với sự tham dự của hơn 1 triệu người.

45) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ bốn mươi lăm được tổ chức tại Seville, Tây Ban Nha từ ngày 7 đến 13 tháng 6 năm 1993. Trong Sứ Ðiệp gửi Ðại Hội Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: "Tôi hy vọng những thành quả của Ðại Hội lần này sẽ làm cho việc Chầu Thánh Thể luôn được tiếp tục mãi mãi trong các Giáo Xứ và trong các cộng đoàn Kitô hữu trên khắp thế giới".

46) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ bốn mươi sáu được tổ chức tại Wrocraw, Balan từ ngày 25 tháng 5 đến 1 tháng 6 năm 1997. Chủ đề Ðại Hội là "Tự do là Phản Ảnh của Thánh Thể" (Freedom as Reflected in the Eucharist). Ðại Hội nhấn mạnh đến Sự Tự Do ("Freedom" and "Liberty").

47) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ bốn mươi bảy được tổ chức tại Roma, Italia từ ngày 18 đến 25 tháng 6 năm 2000. Ðây là lần thứ ba được tổ chức tại Roma. Và đây là lần đặc biệt được tổ chức trong Ðại Năm Thánh 2000, mở đầu Ngàn Năm thứ Ba.

48) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48 tại Guadajara, Mexicô từ ngày 10 đến 17 tháng 10 năm 2004. Ðức Hồng Y Josef Tomko, Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha chủ tọa Ðại Hội lần này. Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội được cử hành tại Quảng Trường Guadajala và đồng thời nối kết cùng với Thánh Lễ Trực Tiếp Truyền Hình (Live) được cử hành tại Ðền Thờ Thánh Phêrô ở Vatican với sự chủ tế của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Sự Trực Tiếp Truyền Hình Thánh Lễ lần này, mở đầu cho Năm Thánh Thể và kéo dài đến Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10 năm 2005. Cuối Thánh Lễ, Ðức Thánh Cha đã công bố Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế kỳ tới sẽ được tổ chức tại Quebec, Canada.

49) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ bốn mươi chín được tổ chức tại Quebec, Canada từ ngày 15 đến 22 tháng 6 năm 2008. Kỷ niệm 400 năm Thành lập tổ chức Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế. Chủ đề của Ðại Hội là "Thánh Thể, Quà Tặng Thiên Chúa ban cho Cuộc Sống của Thế Giới" (The Eucharist, Gift of God for the Life of the World). Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội được cử hành tại Quảng Trường Abraham với sự tham dự của hàng chục ngàn người hành hương. Ðức Thánh Cha Benedictô XVI từ Ðiện Tông Tòa của Vatican đã gửi Sứ Ðiệp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp qua Video trực tiếp truyền hình trên màn ảnh rộng đến với tất cả mọi người hành hương và công bố Ðại Hội lần tới sẽ được tổ chức tại Dublin, Ireland.

50) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ năm mươi được tổ chức tại Dublin, Ireland từ ngày 10 đến 17 tháng 6 năm 2012. Kỷ niệm 50 năm Khai Mạc Công Ðồng Vatican II. Chủ đề Ðại Hội lấy từ Hiến Chế Ánh Sáng Tin Mừng (Lumen Gentium số 7) là "Thánh Thể: Sự Hiệp Thông Với Ðức Kitô và Mọi Người với nhau" (The Eucharist: Communion with Christ and with one another). Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội được cử hành tại Sân Vận Ðộng Croke Park với nghi thức Làm Phép "Viên Ðá Chữa Lành" (Healing Stone) do Ðức Tổng Giám Mục Diamuid Martin cùng với Ðức Hồng Y Marc Ouellet, Ðặc Sứ của Ðức Thánh Cha. Ðức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video đến mọi người hành hương.

51) Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ năm mươi mốt được tổ chức tại Cebu, Phi Luật Tân từ ngày 24 đến 31 tháng 1 năm 2016. Chủ đề của Ðại Hội lần này trích từ Thư Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi tín hữu thành Colossê: "Ðức Kitô trong anh em, niềm Hy Vọng Vinh Quang của chúng ta" (Christ in you, our Hope of Glory).

 

Joseph Trương

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page