Theo bước chân ÐHY John Newman

trên Ðường Thánh Giá

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Theo bước chân ÐHY John Newman trên Ðường Thánh Giá.

"Ðấng Thánh thiện, Ðấng Công chính và Ðấng Chân thật bị những người tội lỗi xét xử và lên án tử " (The Holy, Just and True was judget bay sinners and put to death).

Ðây là những lời chính yếu trong chặng Ðàng Thánh Giá chiều thứ sáu Tuần Thánh năm nay tại Hí trường Roma, do ÐTC chủ tọa. Bản văn các bài suy ngắm 14 chặng Ðàng Thánh Giá do ÐHY John Henry Newman, một trong các nhân vật quan trọng của Giáo hội công giáo, đầu thế kỷ XIX,  soạn ra. Năm nay Giáo hội mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật của ngài.

Các bài suy ngắm của ÐHY John Newman trích từ tập sách có tựa đề là:"Những Suy Niệm và Những Việc Ðạo Ðức" (Meditations and Devotions), xuất bản năm 1893 ). Ðây là cuốn sách thu lượm các kinh được xuất bản sau khi ngài đã qua đời, trong đó có hai bản văn suy ngắm Ðàng Thánh Giá, một bản dài , một bản vắn; bản vắn được dùng tối Thứ sáu Tuần Thánh năm nay.

Việc lựa chọn bản văn suy ngắm--- theo Ðài phát thanh Vatican,--- là do Cha Hermann Geissler, giám đốc trung tâm được gọi là " Các bạn hữu của Newman", và do sáng kiến của Ðức Cha Piero Marini, Trưởng Văn phòng Cử hành phụng vụ của ÐTC. Biết rõ lòng sùng kính mạnh mẽ  của Ðức GP II đối với ÐHY Newman,  Ðức Cha Marini đã xin Trung tâm kiểm điểm lại xem có bản văn về những bài suy ngắm do ÐHY, nhà triết học và thần học nổi tiếng,  viết ra cho phụng vụ Thứ sáu Tuần Thánh không.

Cha Geissler tuyên bố: "Bài suy ngắm của ÐHY trước hết biểu lộ khuôn mặt của một Vị Thầy lỗi lạc của cầu nguyện. Thực sự Newman được coi là nhà thần học , một văn sĩ và một vị giảng thuyết thời danh của thế kỷ vừa qua. Những suy niệm  về Ðàng Thánh Giá , cũng như tất cả các bài suy ngắm của ngài minh chứng cho chúng ta thấy ngài còn là một con người đã biết sống trong tình thân mật sâu xa với Thiên Chúa".

Bản văn Ðàng Thánh giá được viết ra với kiểu nói đơn sơ , được hướng dẫn bởi  Thánh Kinh và bởi truyền thống sùng đạo của người dân. Một sự rõ ràng làm cho đi sâu vào tận tâm hồn con nguời, bằng việc giữ vững và gắn bó với chân lý của Giáo hội.

Cha Geissler giải thích: "Trước hết ÐHY nói đến sự khốn nạn của tội lỗi và đối với ngài đây là sự dữ lớn nhất trong thế gian này. Ngài có một quan niệm rất cao xa về sự thánh thiện của Thiên Chúa và vì thế ngài cũng có một quan niệm rõ ràng về  những sự khốn nạn của tội lỗi".

Sinh tại Anh quốc năm 1801. Lúc 15 tuổi Newman bắt đầu con đường dần dần đưa đến việc trở lại Ðạo công giáo. Trước khi trở lại, ngài đã là linh mục của Giáo hội Anh giáo, từ năm 1825. Chính ngài thành lập Phong trào Oxford  và ý thức về Anh giáo của thời ngài. Trở thành linh mục công giáo năm 1847 và năm 1879, được Ðức Leo XIII (1878-1903) tôn phong làm Hồng Y của Giáo hội công giáo Roma. ÐHY Newman qua đời năm 1890 và hiện nay  vụ làm án phong Chân phước đang tiến hành.

Ðây là lần thứ nhất, kể từ năm 1985, các bài suy ngắm Ðàng Thánh Giá tại Hí trường Roma tối thứ sáu Tuần Thánh không do một nhân vật còn sống viết ra. Từ năm 1985 tới nay đã có nhiều văn sĩ, thi sĩ, Giáo sĩ của Giáo hội công giáo hay thuộc các Giáo hội Kitô khác được Ðức Gioan Phaolô II  chỉ định kế tiếp nhau soạn  thảo bản văn các bài  suy ngắm. Các bài suy ngắm Ðàng Thánh Giá Năm Ðại Toàn xá vừa qua, ÐTC đã  nhận việc soạn thảo . Trong số các nhân vật được lựa chọn  phân chia như sau:

Các nhân vật thuộc giới văn chương, như Alighiero Chiusano , Mario Luzi (Ý), Marel Skwarnicki (Ba lan).

Các vị giáo sĩ cấp cao: các Ðức Hồng Y Obando Bravo, TGM giáo phận Managua (Nivaragua) - Miloslav Vlk (đọc là Vấc), TGM giáo phận Praga (thủ dô Cộng hòa Tchèque) - Vinko Puljic , TGM giáo phận Saravejo (thủ đô cộng hòa Bosnia-Erzegovina)- Tu sĩ Dòng đầy tớ Ðức Maria, cha Ignacio Calabuig Adan và cha Silvano Maggiani, và Bà Mẹ Anna Maria Canopi.

Các nhà thần học : Ong André Frossard (Pháp). Ông cũng là nhà văn và ký giả - Cha Hans Urs Von Balthasar (được tôn phong làm HY; nhưng ngài qua đời trước khi lãnh mũ Hồng Y).

Các nhân vật thuộc các Giáo hội Kitô khác (Chính Thống và Tin Lành): Ðức Bartolomeo đệ nhất, Giáo chủ chính thống  Constantinopoli - Ðức Karekin đệ nhất, Giáo chủ các tín hữu Kitô Arménie  - Ông Olivier Clément, nhà thần học Chính Thống (Pháp)-  và Nữ tu Minke de Vries (Thụy Sĩ) , thuộc Giáo hội Tin Lành.


Back to Radio Veritas Asia Home Page