Sách mới của ÐHY Tettamanzi

nhận xét tỉ mỉ toàn cầu hóa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sách mới của ÐHY Tettamanzi nhận xét tỉ mỉ toàn cầu hóa.

Tin Italia (Genova) - (Zenit 5/7/2001) -Toàn cầu hóa sẽ tạo thêm hố chia cách giữa giàu và nghèo trên thế giới nếu không được thực hiện dựa trên nền tảng các nguyên tắc đạo đức.

Ðây là lời cảnh cáo của ÐHY Dionigi Tettamanzi, TGM Genova và là cựu giáo sư thần học luân lý, trong cuốn sách mang tựa đề: "Toàn Cầu Hóa: Một Thách Ðố". Sách này ra mắt trước ngày khối G-8 nhóm họp thượng đỉnh tại Genova, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7/2001 này. ÐHY Tettamanzi không lên án hay thần tượng hóa hiện tượng toàn cầu hóa, ngài chỉ ghi nhận những hậu quả tích cực của tiến trình này đối với sự phát triển của thế giới thứ ba. Tuy nhiên ÐHY cũng cảnh cáo rằng lợi nhuận không phải là mục tiêu tuyệt đối và tối hậu của kinh tế và tài chánh toàn cầu hóa. Vị TGM Genova kêu gọi các nước giàu thực thi trách nhiệm một cách tự do và hợp lý nhắm đặt toàn cầu hóa theo hướng phục vụ cho con người và quyền lợi của họ, trong đó bao gồm quyền được có công ăn việc làm lâu bền.


Back to Radio Veritas Asia Home Page