ÐTC Gioan Phaolô II chủ tế Thánh Lễ

kính hai Thánh Phêrô và Phaolô

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC chủ tế Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.

Vatican - 25.6.2001 - Thứ sáu tới đây, 29.6.2001, lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô,  Quan Thầy Giáo hội công giáo Roma,  lúc 18:30, ÐTC  chủ tế thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong Thánh lễ, ÐTC sẽ trao "Pallium""Dây Quyền Tổng Giám Mục"  cho một số Tổng Giám mục đứng đầu Giáo tỉnh, để biểu lộ lòng trung thành và sự hiệp thông của các Vị với Tòa Phêrô. Trong dịp này các vị lãnh Pallium sẽ tuyên xưng đức tin và lòng trung thành bên Mộ Thánh Tông đồ.

Pallium là một giây trắng bằng len, có sáu thánh giá đen nhỏ  thêu trên, được dệt bằng lông hai con chiên, do ÐTC làm phép hằng năm ngày 21 tháng Giêng, Lễ kính Thánh Anê đồng trinh tử đạo. Pallium là biểu hiệu quyền bính của Vị Tổng Giám mục. Mỗi Giáo tỉnh có một số Giáo phận phụ thuộc. Nhưng Vị Tổng Giám mục đứng đầu Giáo tỉnh không có quyền can thiệp vào nội bộ của mỗi giáo phận. Chỉ có quyền "giám sát", để tường trình lên Tòa Thánh những gì không đúng luật lệ và kỷ luật chung của Giáo hội.

Trong dịp này, ngoài các vị Tổng giám mục lãnh Pallium, các Giám mục mới được tấn phong, đang tham dự Hội nghị do Bộ Giám mục tổ chức, có thể đồng tế thánh lễ với ÐTC. Mấy năm trước đây Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc cũng đã tổ chức những tuần học hỏi, thích nghi dành cho các Giám mục mới  của các Giáo phận thuộc lãnh thổ của Bộ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page