Nhà Thờ Công Giáo là cơ sở tôn giáo đầu tiên

tại vùng định cư tam khẩu (three Gorges)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhà thờ công giáo là cơ sở tôn giáo đầu tiên tại vùng định cư tam khẩu (three Gorges).

Hongkong. (UCAN 20.6.2001). Ngôi thánh đường công giáo là  cơ sở tôn giáo đầu tiên dược khánh thành trong vùng đồ án của đập nước ‘tam khẩu’ (Three Gorges). Cha yang Houyi nói cho hãng thông tấn UCAN rằng, nhà thờ thánh Anthony tại quận Yunyang là thánh đường thứ hai trong tám ngôi thánh đường được xây dựng bởi giáo phận Wanxian để thay thế các ngôi thánh đường sẽ bị chìm trong dự án xây đập nước lớn nhất thế giới của Trung quốc.

Theo cha Yang, cha xứ nhà thờ thánh Anthony, 5 tôn giáo được nhìn nhận: Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo, Tin lành và Khổng giáo – đều có chương trình xây dựng 21 cơ sở tôn giáo tại vùng định cư này.

Ðức Cha Joseph Xu Zhixuan thuộc giáo phận Wanxian đã khánh thành ngôi thánh đường mới này hôm 13.6.2001, lể bổn mạng thánh Anthony. Ðây là lần đầu tiên Ðức Cha chính thức cử hành thánh lễ với tư cách là người cầm đầu giáo phận kể từ sau cái chết của Ðức Cha Matthias Duan Yimminh, vị giám mục đã được chính Tòa thánh Vatican bổ nhiệm, đã qua đời hôm 10.1.2001 đầu năm nay. 14 linh mục từ Wanxian và các địa phận thuộc vùng phụ cận Chongqing cùng đồng tế thánh lễ khánh thành này. Gần 1,000 người công gíao địa phương cùng với du khách ngoại quốc đã tham dự thánh lễ.

24.5 tỉ đô la dự án của đập nước tam khẩu (three gorges) dọc theo dòng sông Yang khởi đầu vào năm 1993 và theo thời khóa biểu sẽ hoàn tất vào năm 2009.

Ðập nước nầy đã làm chìm nhiều làng mạc và thành phố trong vùng Chongqing, và sẽ có khoảng 1.3 triệu nguời sẽ phải di cư lên miền cao hơn. Nhà nước Trung quốc nói, đồ án  Ðập Nước  tại địa điểm ở giữa con sông dài nhất Trung quốc sẽ cung cấp điện lực cho sự phát triển của vùng nghèo đói, cải thiện hệ thống thủy lộ và giúp giải quyết những vấn đề lụt lội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page