Tòa Thánh lên tiếng

chống lại việc trẻ em lao động

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh lên tiếng chống lại việc trẻ em lao động.

Tin Vatican (Apic 4/6/2001): Trong những ngày từ  mùng 5 đến 12 tháng sáu 2001,  khóa họp lần thứ 89 của Hội Nghị Quốc Tế về Lao Ðộng, đã diễn ra tại thành phố Genève bên Thụy Sĩ. Dẫn đầu phái đoàn Tòa Thánh tham dự khóa họp nầy, là Ðức Cha Diarmuid Martin, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các Tổ Chức Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Genève. Phát biểu ý kiến hôm ngày 12 tháng 6/2001, Ðức Cha đã trình bày lập trường của Tòa Thánh đối với nạn cưỡng bách trẻ em lao động. Ðức Cha đã nói như sau: "Không phải kỷ thuật, cũng không phải  thị trường, là những mục tiêu đầu tiên của lao động, nhưng  con người phải là mục tiêu chính yếu."

Một trong những khía cạnh của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, đã bắt buộc nhiều trẻ em phải bỏ học, để đi làm những công việc của lao động bắt buộc. Vì thế cần phải làm sao  để có  thể  tạo ra công việc tốt,  và giúp cho các  gia đình có khả năng lo cho con em của mình  đi học; chính nhờ qua việc học, mà đương sự  mới có thể có  cơ may thăng tiến  thêm  trên bình diện kinh tế.


Back to Radio Veritas Asia Home Page