Ðức Hồng Y Pierre Eyt

Tổng Giám Mục Bordeaux qua đời

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY  Pierre Eyt, TGM Bordeaux qua đời ngày 11/06/2001.

Tin Pháp Quốc (Apic 11 june 2001):  ÐHY Pierre Eyt, TGM Bordeaux,  bên Pháp, vừa qua đời hôm thứ  hai vừa qua, ngày 11 tháng 6/2001, hưởng thọ 67 tuổi. Sau cái chết của ÐHY,  hồng y đoàn còn lại 183 vị, trong số nầy có 134 vị dưới 80 tuổi, còn quyền vào mật viện để bầu giáo hoàng.

ÐHY Pierre Eyt đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Bordeaux năm 1989, và đã được ÐTC Gioan Phaolô II phong tước hồng y tháng 11 năm 1994. Ngài là chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý của Hội Ðồng Giám Mục Pháp,  thành viên của Bộ Giáo Lý Ðức Tin và Bộ Giáo Dục Công Giáo ở Roma, và thành viên của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế.

Thánh 12 năm vừa qua, khi ký nhận Hiến Chương Âu Châu, mà văn bản không nhắc gì đến vai trò của Tôn Giáo, ÐHY Pierre Eyt đã cùng với 70 nhân vật quan trọng khác, ký tên vào  "Thỉnh Nguyện Thư" lưu ý mọi người về giá trị của Tôn Giáo đối với nền văn minh và văn hóa Âu Châu.

Hay tin Ðức Hồng Y qua đời, ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi điện văn chia buồn, trong đó  ÐTC gọi Ðức  cố Hồng Y  Pierre Eyt, là "con người của đức tin và sự can đảm", là "vị mục tử chú tâm sử dụng những hồng ân lãnh nhận từ Chúa, để phục vụ Dân Chúa và anh chị em".


Back to Radio Veritas Asia Home Page