Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran

lên đường viếng thăm Nga

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức TGM Jean Louis Tauran lên đường  viếng thăm Nga.

Moscowa - 25.5.2001 - Nhân dịp kỷ niệm 10 năm  phục hưng Giáo hội công gáo tại Nga, ÐTC cử Ðức TGM Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh, đi Moscowa, đại diện ngài, chủ tọa các lễ nghi được cử hành trong dịp này. Vị đại diện của ÐTC sẽ lưu lại Nga đến hết ngày Chúa nhật 27/05/2001.

Trong những ngày viếng thăm Nga, ngoài việc tiếp xúc với các vị lãnh đạo Giáo hội công giáo, Ngoại trưởng Vatican sẽ gặp các vị đại diện chính trị và  tôn giáo, trong đó có các vị lãnh đạo Giáo hội chính thống Nga.

Thực ra, Giáo hội công giáo lễ nghi Latinh hiện nay được tái sinh tại Nga, đã có từ trước cuộc Cách mạng cộng sản năm 1917; nhưng đã  bị chế độ nầy loại bỏ từ năm 1920. Sau những cuộc bách hại thời kỳ Liên xô, Giáo hội được chính thức phục hưng ngày 13.4.1991, lúc ÐTC Gioan Phaolô II thiết lập hai Tòa Giám quản tông tòa, một đặt trụ  sở tại Moscowa (cho miền Tây Nga) và một tại Novosibirsk (cho miền Siberia).

Tiếp sau, mỗi Giám hạt Tông tòa  được chia thành hai giáo phận; Giám Hạt Tông Tòa Mascova được chia thành haiu giáo phận: Giáo phận Moscowa, gồm miền Bắc Nga-Châu Âu, dưới quyền hướng dẫn của Ðức Cha Tadeuz Kondrusiewicz, và Giáo Phận miền Nam Nga-Châu Âu được trao cho Ðức Cha Clemens Pickel. Còn Giám Hật Tông Tòa Novosibirsk  trở thành Tòa Giám mục của miền Tây-Siberia, do Ðức cha Josif Wert quản trị và giáo phận Siberia miền nam do Ðức Cha Jerzy Mazur đảm nhận.

Như vậy, hiện nay tại Nga có bốn giáo phận. HÐGM Nga được thành lập năm 1999. Chủ tịch là Ðức TGM Tadeuz Kondrusiewicz, Giám quản Tông Tòa Moscowa.  Tháng hai 2001 vừa qua, các Vị chủ chăn Giáo hội Nga đến Roma "viếng Tòa Thánh"  (Ad Limina) lần đầu tiên .

Người công giáo tại Nga và miền Siberia khoảng 500 ngàn, được chia thành 220 giáo xứ, do 215 linh mục hướng dẫn, với sự cộng tác của 230 Nữ tu.   Linh mục cũng như Nữ tu, đa số là ngoại quốc. Cách đây 10 năm chỉ có khoảng 15 nhà thờ với 8 linh mục.

Tại Moscowa có một  "Học viện công giáo về Triết học, Thần học và Giáo sử", được gọi là "Học viện Thánh Toma d’Aquino". Tại Peterburg, có Ðại chủng viện kính Ðức Maria Nữ vương các Thánh Tông đồ.

Giáo hội công giáo Nga rất hoạt động,  cách riêng trong lãnh vực bác ái, qua Hội Caritas. Ngoài ra, Giáo hội còn có hai đài phát thanh và từ năm 1994  một tờ Tuần báo "Ánh sáng Tin Mừng" ra đời. Trong 10 năm đã xuất bản khoảng 400 cuốn sách khác nhau bằng tiếng Nga, về đề tài Tôn giáo, triết học và thần học...

Nhìn vào những con số trên đây, chúng ta thấy Giáo hội tại Nga trong 10 năm đã tiến được một bước rất dài. Thanh niên vẫn là hy vọng lớn lao cho tương lai. Các Vị chủ chăn đang đẩy mạnh mục vụ giới trẻ và việc giảng dậy giáo lý. Những căng thẳng giữa Giáo hội chính thống và Giáo hội công giáo cũng lắng dịu. Những tố cáo chiêu mộ tín đồ chính thống về phía các người công giáo, nay vẫn còn nói đến, nhưng không luôn luôn và gắt gao như 10 năm trước đây. Và đây cũng là một dấu hiệu hứa hẹn cho tương lai. Hy vọng: chuyến viếng thăm tới đây của ÐTC tại Ukraine sẽ ảnh hưởng tích cực đến tình hình tôn giáo tại Nga, cách riêng trong mối quan hệ giữa Giáo hội chính thống và Giáo hội công giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page