Trưng bày những thánh tích

Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trưng bày những thánh tích của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 cho tín hữu kính viếng.

Tin Roma (Apic 30/4/2001):  Thân Xác của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, hiện đang được giữ trong quan tài bằng đồng và kín dày, sẽ được đưa ra chưng bày cho tín hữu kính viếng, vào  ngày lễ Hiện Xuống, mùng 3 tháng 6/2001 tới đây, đúng với ngày kỷ niệm  Ðức Gioan 23 qua đời, cách đây 38 năm.

Như đã xảy ra đối với  hai Ðức Cố Giáo Hoàng Piô XI và Piô XII, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, sẽ không được chôn trong hầm dưới Ðền Thờ Thánh Phêrô, nơi  chôn cất của nhiều vị giáo hoàng, nhưng sẽ được đặt  bên dưới Bàn Thờ Thánh Giêrôme, nơi phía  bên  phải của gian chính giữa Ðền Thờ, gần nơi  tượng Thánh Phêrô bằng đồng. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, hôm ngày 16 tháng giêng năm nay ( 2001), ngôi mộ  của Ðức Gioan 23 đã được khai mở, trước sự hiện diện của ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, của Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá quốc vụ khanh, và của ÐHY Virgilio Neo, kinh sĩ trưởng của Ðền Thờ Thánh Phêrô,  để  nhận thực thân xác của Ðức Gioan 23. Và trong dịp nầy, các chứng nhân đã  xác nhận là gương mặt của Ðức Gioan 23 còn nguyên vẹn, không bị hư rửa đi.

 

Cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Âu Châu vào cuối năm 2001 sẽ diễn ra tại Budapest.

Tin Taizé (Apic 29/4/2001):  Theo thông báo của cộng đoàn đại kết Taizé hôm thứ bảy vừa qua, 28/4,  cuộc gặp gỡ của Giới Trẻ Âu Châu lần thứ  24, sẽ diễn ra tại Budapest, từ ngày  28 tháng 12 năm 2001 cho đến mùng 1 tháng giêng năm 2002. Ðây là lần thứ hai, thủ đô Budapest  của Hungari, được dịp tiếp đón các bạn trẻ âu châu. Lần thứ nhất là vào cuối năm 1991, với khoảng 70 ngàn bạn trẻ tham dự. Vào cuối năm 2000 vừa qua, các Bạn Trẻ Âu Châu đã gặp nhau tại Barcelona. Hiện nay, các giáo xứ của thủ đô Budapest đã sẵn sàng tiếp đón các bạn trẻ đến họp , mà đa số  là từ các quốc gia đông âu.

 

Những chuẩn bị cuối cùng cho Khóa Họp THÐGM vào tháng 10/2001 tới đây.

Tin Vatican (Apic 30/4/2001):  Trong hai ngày 24 và 25 tháng 4 vừa qua, những thành viên của Ban Tổng Thư Ký của THÐGM, đã họp nhau tại Roma, để chuẩn bị cho khóa họp THÐGM vào tháng 10 tới đây ( năm 2001). Khóa họp THÐGM sắp đến sẽ bàn về chủ đề: Vai trò và sứ mạng của Giám Mục trong giáo phận của ngài".

ÐHY Jan Peter Schotte, tổng thư ký THÐGM, đã chủ tọa khóa họp, trong đó các tham dự viên đã bàn về việc soạn thảo "Văn Kiện Làm Việc" (Instrumentum Laboris), sẽ được dùng làm căn bản cho những suy tư của các giám mục, trong khóa họp sắp đến. Trước khi được gởi đến cho tất cả những tham dự viên của Khóa Họp, Văn Kiện làm Việc  nằy sẽ được trình lên cho Ðức Thánh Cha phê chuẩn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page