ÐTC bổ nhiệm

Tân Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC bổ nhiệm Tân Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo.

Vatican - 10.4.2001 - Thứ hai 09.4.2001, ÐTC bổ nhiệm Ðức Hồng Y Crescenzo Sepe làm Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, thay thế ÐHY Jozef Tomko, 77 tuổi, đến hạn hồi hưu theo khoản Giáo luật 354, sau 16 năm lãnh đạo một trong các Bộ quan trọng nhất của Giáo Triều Roma.

ÐHY Crescenzo Sepe được ÐTC phong tước Hồng  Y ngày 21 tháng 2 vừa qua. Ngài là một nhân vật được nói đến và biết đến nhiều , nhất là trong ba năm giữ chức vụ Tổng thư ký UŻy Ban trung ương Năm Thánh 2000.

Ngài sinh ngày 2 tháng 6 năm 1943, tại Carinaro, trong tỉnh Caserta, thuộc Giáo phận Aversa, miền Nam Nước Ý. Thụ phong Linh mục năm 1967. Sau khi tốt nghiệp tại Ðại Học Laterano và Ðại Học Nhà nước Sapienza ở Roma, năm 1972, Cha Sepe vào trường Ngoại giao và được cử đi làm việc tại Tòa Sứ Thần bên Brazil. Năm 1975, trở về Roma, Cha Sepe được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ khác nhau, sau đó thăng Phụ tá Phó Quốc vụ Khanh, làm việc bên cạnh Ðức TGM Gioavanni Battista Re, ( được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục tháng 9 năm 2000 và thăng Hồng Y ngày 21 tháng 2 vừa qua ) . Sau nhiều năm giữ chức vụ Phụ tá Quốc Vụ Khanh, Cha  Sepe được bổ nhiệm làm TGM và giữ chức vụ Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ. Trong những năm làm việc dưới quyền ÐHY José Sanchez, ngài đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ các Linh mục thế giới để chuẩn bị Ðại Toàn xá năm 2000, tại các Ðền Thánh kính Ðức Mẹ ở các Châu: Guadalupe (Mexico- Mỹ châu) - Yamoussoukro (Côte díIvoire - Phi châu) và sau đó tại Thánh địa (Á châu), rồi trở về Roma trong Năm Ðại Toàn xá (Âu Châu). Hai cuộc gặp gỡ sau cùng này, Ðức Sepe không trực tiếp tổ chức, vì lúc đó  ngài đang giữ chức vụ Tổng thư ký Ủy ban trung ương Năm Thánh 2000, nhưng ngài vẫn được coi là nhân vật đưa ra sáng kiến và tham dự bằng những bài giáo huấn. Cũng trong những năm giữ chức vụ Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ, Ðức TGM Sepe đã có công tổ chức Lễ Kim Khánh Linh mục của ÐTC Gioan Phaolô II (01.11.1946-1996), với sự tham dự của từng ngàn Linh mục từ nhiều nơi trên thế giới tuốn về Roma,  để chúc mừng và cầu nguyện với và cho Người Cha chung và Vị Chủ chăn toàn Giáo hội.

Ngày 3 tháng 11 năm 1997, ÐTC bổ nhiệm Ðức TGM Crescenzo Sepe làm Tổng thư ký UŻy Ban trung ương Năm Thánh, làm việc bên cạnh ÐHY Roger Etchegaray. Trong ba năm ngài đã tổ chức rất chu đáo các chương trình tỉ mỉ và phức tạp của Năm Ðại Toàn xá với sự cộng tác của các cơ quan khác nhau của Giáo Triều Roma và UŻy Ban Năm Thánh của Chính phủ Ý, Thị xã Roma và các  UŻy ban quốc gia của mỗi nước. Dĩ nhiên để thưởng công vị cộng tác rất nhiệt thành và có tài tổ chức này trong những năm phục vụ tại Phủ Quốc Vụ Khanh , tại Bộ Giáo sĩ và nhất là tại Ủy Ban trung ương Năm Thánh,  ÐTC  phong Ðức TGM Sepe làm Hồng Y ngày 21 tháng 2/2001 vừa qua. Ngài là Vị Hồng Y trẻ trung nhất  trong số 44 Tân Hồng Y.

Việc bổ nhiệm Ðức Tân Hồng Y Sepe làm Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc đã được nói đến nhiều, tuy không chính thức.  Việc bổ nhiệm chính thức đã được công bố sáng thứ hai 09.4.2001. Với việc bổ nhiệm một Vị Tổng trưởng trẻ trung và hoạt động như vậy đứng đầu Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, chắc chắn ÐTC nhằm đẩy mạnh sứ vụ truyền giáo của Giáo hội trong Ngàn Năm thứ ba, như ngài đã nói đến trong Tông thư bế mạc Năm Ðại Toàn xá 2000: "Duc in altum - Hãy ra khơi - Hãy vâng lời Thầy chí thánh thả lưới bắt cá. Tín nhiệm vào lời Thầy, không sợ sóng gió bão táp ngoài biển cả, chúng ta sẽ bắt được rất nhiều  cá".

Bộ rao giảng Tin Mừng hiện nay chịu trách nhiệm  1/3  tổng số các Giáo phận trên cả thế giới, với hơn một ngàn giám mục rải rắc khắp Năm Châu.  

ÐHY Jozef Tomko, vị tiền nhiệm của ÐHY Crescenzo Sepe, đã giữ chức vụ Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc trong 16 năm.

Ngài sinh ngày 11 tháng 3 năm 1924 tại Kosice, bên Cộng Hòa Slovak, một quốc gia trước đây cùng với Cộng hòa Tchèque đã sống dưới chế độ cộng sản và lệ thuộc Liên Sô.

Jozef Tomko thụ phong Linh mục ngày 12 tháng 3 năm 1949 tại Roma. Năm 1979, được bổ nhiệm làm Giám mục và năm 1985, thăng Hồng Y. Suốt đời giáo sĩ của ngài có thể nói là làm việc tại Giáo Triều Roma. Trước hết tại Bộ Giáo lý Ðức tin. Rồi từ năm 1979  đến 1985, giữ chức vụ Tổng thư ký THÐGM thế giới. Trong 16 năm giữ chức vụ Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, số các giáo phận thuộc Cơ quan này tăng lên đến 1049, trong đó có 171 Tổng giáo phận và 744 giáo phận.

Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc được thành lập năm 1622 thời ÐTC Gregorio XV (1621-1623), với mục đích truyền bá đức tin và cổ võ sự hiệp nhất Giáo hội trên cả thế giới. Từ ngày thành  lập, Cơ quan này vẫn được gọi là "Sacra Congregatio de Propaganda Fide" (Thánh Bộ truyền bá đức tin). Với Hiến chế Regimini Ecclesiae universae của Ðức Phaolô VI (1963-1978), công bố ngày 15.8.1967 về cải tổ Giáo Triều , cơ quan này được gọi là " Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc hay "De Proganda Fide". Nhưng trong Hiến chế Pastor Bonus của Ðức Gioan Phaolô II, công bố ngày 28.6.1988, chỉ còn giữ tên "Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc" mà thôi.

Hiện nay Bộ đang chờ đợi ÐTC bổ nhiệm vị Tổng thư ký mới. Nên nhắc lại: Ðức TGM Marcello Zago, được bổ nhiệm làm Tổng thư ký chưa đầy ba năm, đã qua đời cách đây hơn một tháng. Sự qua đi của ngài là một thiệt thòi lớn lao - xét theo phương diện nhân loại -   cho  Bộ nói riêng và các xứ truyền giáo nói chung. Ngài là một nhà truyền giáo  thánh thiện, thông thái, nhiệt thành  và gương mẫu cho các Linh mục, Giám mục và nhất là cho các nhà truyền giáo. Ðức Cha Zago  thuộc Dòng các Tu sĩ tận hiến Ðức Maria vô nhiễm,  chuyên về truyền giáo. Ngài đã truyền giáo tại Lào quốc trong 15 năm và biết rõ tình hình Á châu. Sau đó ngài được gọi về Roma giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Dòng và trong Giáo hội. Ngài được ÐTC bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc trong lúc làm Bề trên Tổng quyền của Dòng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page