ÐTC bổ nhiệm ÐHY Crescenzio Sepe

làm Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo

thay ÐHY Joseph Tomko

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC bổ nhiệm Ðức Tân Hồng Y Crescenzio SEPE làm tổng trưởng bộ Truyền Giáo, thay thế cho ÐHY Joseph TOMKO nghỉ hưu theo luật định.

Tin Vatican (Apic 9/4/2001):  Sáng thứ hai mùng 9 tháng 4/2001, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Ðức Tân Hồng Y CRESCENCIO SEPE, 57 tuổi, người Italia, làm Tân Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, thay thế cho Ðức Hồng Y Joseph Tomko, 77 tuổi, phải nghỉ hưu theo luật định.

ÐHY Joseph Tomko,  đã mừng sinh nhật thứ 77, hôm ngày 11 tháng 3/2001; Ngài đã làm Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, từ năm 1985.

Hiện Bộ truyền giáo còn đang chờ đợi một Vị Tân Tổng Thư Ký, thay thế cho Ðức Tổng Giám Mục Marcello ZAGO, qua đời hôm ngày 1 tháng 3 vừa qua (2001).

Ðức Tân Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại giáo triều Roma. Trước khi được  bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh 2000, Ðức Hồng Y Crescenzio SEPE, đã là Sứ Thần Tòa Thánh tại Brazile, rồi về  làm Phụ Tá Phó Quốc Vụ Khanh, tại Vatican,   và kế đó là  Tổng Thư  Ký Bộ Giáo Sĩ, và cuối cùng làm Tổng Thư Ký Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh 2000. Ðức Tân Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo đã được ÐTC Gioan Phaolô II vinh thăng hồng y, trong lần Công Nghị vừa qua, ngày 21-22 tháng giêng năm nay (2001).


Back to Radio Veritas Asia Home Page