Tổ chức Pax-Christi Hoa Kỳ

kêu gọi dành một phận ngân quỉ

của Ngũ Giáo Ðài cho người nghèo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổ chức Pax Christi-Hoa Kỳ kêu gọi dành một phần ngân quĩ của Ngũ Giác Ðài cho người nghèo

Hoa Kỳ (New York) - (CNS 17/04/2001) - Chi nhánh của hội Pax Christi-Hòa Bình Chúa Kitô tại Hoa Kỳ, kết hiệp với nhiều nhóm phi chính phủ khác, đã dùng thứ hai (16/04/2001) hạn chót ngày khai thuế, để làm bàn đạp mở màn cho chiến dịch kêu gọi dùng một phần ngân quĩ của Ngũ Giác Ðài cho các chương trình xã hội.

Từ thành phố New York, ông David Robinson, giám đốc Pax-Christi-Hoa Kỳ, cho công bố một thông cáo với nội dung xác định rằng Ngũ Giác Ðài là cơ quan chính phủ được dành một ngân sách lớn hơn cả ngân quĩ của nhiều cơ quan chính phủ cộng lại. Vì lẽ này, Pax Chriti yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ hãy đầu tư vào nền an ninh quốc gia dựa trên một dân số được săn sóc đầy đủ về mặt dinh dưỡng, sức khỏe và giáo dục, hơn là chi tiêu những khoản tiền khổng lồ cho các loại võ khí mới và những chiến lược phòng vệ lỗi thời. Thông cáo ghi nhận rằng ngân quĩ mà tổng thống Bush dành cho Ngũ Giác Ðài được tăng thêm 14 tỉ Mỹ Kim, trong khi ngân quĩ dành riêng cho các chương trình để đối phó nạn nghèo đói, huấn nghệ, sửa sang trường học, dinh dưỡng và y tế sức khỏe cho trẻ em vẫn ở mức cũ hay còn bị cắt giảm.Cùng tham gia Pax Chriti trong chiến dịch này còn có các tổ chức như: Hòa Giải, Quĩ Bảo Vệ Trẻ Em, và các tổ chức tôn giáo, tư nhân. Tất cả đều trình bày quan điểm như trên với các ký giả truyền thông tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ như Washington, Chicago, Wichita và New York. Thông cáo do Pax Christi đại diện công bố cũng được sự hậu thuẫn của hơn 100 lãnh tụ các cộng đoàn tôn giáo tại Hoa Kỳ.

Theo ông David Robinson, trong quá khứ, các văn phòng địa phương của Pax Christi-Hoa Kỳ, thỉnh thoảng vẫn dùng ngày hạn chót của mùa khai thuế, để bày tỏ sự phản đối việc chính phủ dành một ngân sách khổng lồ cho các chi phí quân sự, nhưng đây là lần đầu tiên, chiến dịch này được mở màn bởi Pax Christi toàn quốc. Pax Christi cho rằng, những khoản chi tiêu quân sự khổng lồ như thế là một hành động ăn cắp trực tiếp từ sự sống và tương lai của những người nghèo. Qua các thừa tác vụ của mình, những cộng đoàn tôn giáo ý thức được các nhu cầu của người nghèo, vì vậy những thừa tác vụ đó cần có sự hậu thuẫn tài chánh nhiều hơn nữa từ chính phủ, hơn là bị cắt giảm đi như hiện giờ. Thông cáo có đoạn ghi tiếp như sau: "Chúng ta có đủ ngân quĩ cần thiết để đáp ứng những nhu cầu này, chỉ khi nào chính phủ biết chọn chi tiêu ít hơn cho ngân sách quốc phòng, và gia tăng ngân sách cho giáo dục, y tế, nhà ở, huấn nghệ và các nhu cầu xã hội khác". Thông cáo của Pax Christi năm nay mang tựa đề: "Ðã đến lúc để chúng ta buông rơi những hòn đá của chúng ta". Chiến dịch này tiếp theo chiến dịch mà Pax Christi đã thực hiện hồi năm ngoái với chủ đề: "Bánh chứ không phải đá: Chiến dịch công giáo quốc gia để đổi hướng chi tiêu quốc phòng". Chiến dịch năm ngoái được sự ủng hộ mạnh mẽ của 34 vị Giám Mục Hoa Kỳ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page