Công việc từ thiện của ÐTC

trong năm Thánh 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công việc từ thiện bác ái của ÐTC trong Năm Thánh 2000.

Vatican - 09.4.2001 - Thứ bẩy vừa qua, 07.4.2001, Hội đồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" (Cor unum) cho công bố những công việc từ thiên bác ái của ÐTC trên cả thế giới trong Năm Thánh 2000 . Chí phí tổng quát lên tới hơn 15 tỉ Lire Ý. Số tiền này được phân chia như sau :  

Giúp các nạn nhân của vụ bão lụt tại Mozambic, của nạn hạn hán tại Ethiopie và các người tị nạn tại Kosovo ( miền Balcan ) , khoảng 300 triệu Lire Ý.

Tổng số giúp các nơi trong tình trạng khẩn trương tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới ( trong đó có nạn bão lụt tại Việt nam ) lên tới 2 tỉ 500 triệu.

Giúp vào các chương trình về thăng tiến, phát triển con người lên tới hơn 2 tỉ.

Ðóng góp vào Quỹ Sahel ( miền trung Phi châu, miền  sa-mạc bị hạn hán ) khoảng 6 tỉ và vào Quỹ " Populorum progressio " cho  Mỹ châu Latinh : 4 tỉ.

Hội đồng Tòa Thánh " Cor Unum " do ÐTC Phaolô VI ( 1963-1978 ) thiết lập ngày 15 tháng 7 năm 1971, với mục đích thăng tiến  con người và người tín hữu Kitô. Quỹ Gioan Phaolô đệ nhị giúp nạn hạn hán tại miền Sahel và Quỹ Populorum progressio giúp người nghèo khổ tại Châu Mỹ Latinh , cả hai do ÐTC GP II thiết lập, đều tùy thuộc Hội đồng " Cor Unum ". Chủ  tịch Hội đồng hiện nay là Ðức TGM Paul Cordes.


Back to Radio Veritas Asia Home Page