Lễ Phục Sinh năm 2001 trên thế giới

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ Phục sinh năm 2001 trên thế giới.

Lễ Phục sinh của Giáo Hội Công Giáo năm nay (2001) được cử hành cùng một ngày trên cả thế giới với Lễ Phục sinh chính thống và Lễ Phục sinh Tin Lành.  Ðây là lần thứ nhất trong lịch sử, các Giáo hội Kitô cùng cử hành trong một ngày Lễ Phục sinh. Hy vọng sự trùng hợp này sẽ đưa đến việc cử hành chung Lễ trọng nhất của Năm Phụng vụ  và là một bước dài nữa, tiến đến sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, không những về giáo lý đức tin, nhưng còn cả về Phụng vụ nữa.

Tại Roma, ÐTC đã chủ tọa tất cả các Lễ nghi Tuần Thánh. Chúa nhật Lễ Lá, ngày đầu Tuần Thánh, cũng là ngày  Quốc tế Giới Trẻ  lần thứ XVI, được cử hành trên cấp bậc quốc gia và giáo phận.  Tại Quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC làm phép lá, và rước kiệu từ cuối Quảng trường, tiến lên bàn thờ chính được đặt trước Cửa Ðền Thờ Thánh Phêrô. Vào cuối Thánh lễ, phái đoàn các bạn trẻ  Italia , do ÐHY Camillo Ruini, Tổng đại diện Roma hướng dẫn, trao Thánh giá  Ngày thế giới Thanh niên cho phái đoàn Canada, do ÐHY Aloysius Matthew Ambrozic, TGM giáo phận Toronto, hướng dẫn. Thánh giá này được rước về Canada, để chuẩn bị Ngày thế giới Thanh niên thứ XVII, sẽ được cử hành trên bình diện quốc tế tại Thành phố Toronto vào tháng 7 năm 2002.

Sáng Thứ Năm Tuần Thánh 12/04/2001, ÐTC chủ tế thánh lễ đồng tế với 30 Hồng Y, khoảng 50 Giám mục và gần một ngàn Linh mục trong Ðền Thờ Thánh Phêrô và trong Thánh lễ ngài làm Phép Dầu Thánh.

Ban chiều ÐTC chủ tế Thánh Lễ„ kính nhớ việc Chúa lập Bí tích Thánh Thể và Chứýc Linh mục thừa tác, và chủ tọa lễ nghi rửa chân cho 12 Linh mục trong Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của Giáo Phận Roma.   

Thứ sáu Tuần Thánh 13/04/2001, lúc 12 giờ ÐTC xuống Ðền thờ Thánh Phêrô ban Bí tích Hòa giải cho 12 tín hữu bằng 5 thứ tiếng khác nhau: Ý, Anh, Tây Ban nha, Bồ đào nha  và Ba lan, trong số này có một bà người Ðài Loan. Từ đầu Triều Giáo Hoàng, Ðức Gioan Phaolô II vẫn trung thành vời truyền thống giải tội Ngày thứ sáu Tuần Thánh, một sáng kiến  do chính ngài đề ra.

Ban chiều lúc  17  giờ, trong Ðền thờ Thánh Phêrô, ÐTC chủ tọa Lễ nghi cử hành lời Chúa, cách riêng lễ nghi hát Bài Thương Khó Chúa theo Thánh Gioan,và Lễ nghi tôn kính Thánh Giá.  Ngày này, Giáo hội không cử hành Thánh lễ, để nhớ lại Lễ Hy sinh do chính Chúa hiến dâng trên Thánh giá.

Ban tối lúc 21:15, ÐTC đến Hí trường Roma để chủ tọa Lễ nghi Ngắm Ðàng Thánh giá. Năm nay và cũng là lần thứ nhất trong 23 năm Triều Giáo Hoàng, ÐTC không vác Thánh giá theo tất cả 14 chặng từ Hí trường tiến lên Ðồi Palatino; nhưng ngài quì tại một nơi trên Ðồi Palatino, để  theo dõi các chặng Ðàng Thánh giá và cuối cùng vác Thánh Giá trong hai chặng cuối cùng. Sau đó giảng khuyên và ban Phép lành Tòa Thánh cho các tín hữu hiện diện .  Trong bài giảng khuyên vắn tắt ứng khẩu, ÐTC nhấn mạnh: "Chúng ta hãy quì gối tôn thờ Thánh Giá, nơi treo Ðấng Cứu độ trần gian . Chúng ta hãy thờ lạy và ca ngợi Chúa Kitô, vì Ngài đã dùng Thánh Giá để cứu chuộc  thế gian. Ôi Thánh Giá, Ngươi là hy vọng duy nhất của tôi, của tất cả nhân loại!".

Chiều thứ bẩy, Ðêm Vọng Phục sinh 14/04/2001, ÐTC chủ tọa lễ nghi làm phép Lửa mới, Lễ nghi rước nến Phục sinh, bài ca Exsultet ; lễ nghi cử hành Lời Chúa và Thánh Lễ Nửa Ðêm. Trong Thánh Lễ, ÐTC ban các Bí tích khai tâm kitô, cho sáu anh chị em tân tòng (không phải 11, như báo chí đã loan tin trước): một phụ nữ người Nhật - hai mẹ con người Trung quốc - một phụ nữ Hoa kỳ - một phụ nữ Perù và một thanh niên Albania.

Sáng Chúa nhật Phục sinh 15/04/2001, lúc 10:30, ÐTC chủ tế Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của khoảng 150 ngàn tín hữu đến từ các nuớc trên thế giới. Vào cuối Thánh Lễ, ÐTC đọc Sứ diệp ngay tại chỗ, không lên Ba công trước Ðền thờ, và Ban phép lành "Urbi et Orbi" (cho Thành Roma và cho Thế giới). Trong sứ điệp ÐTC nhấn mạnh: Chúa Kitô sống lại đem lại sự sống cho toàn nhân loại. Với việc Ngài sống lại, mọi sự thay đổi, không còn như trước, mọi sự được đổi mới. Rồi ngài kêu gọi các Lục địa và mọi người thiện chí hãy  hoạt động cho hòa bình, cả tại những nơi đang xẩy ra chiến tranh và chết chóc, như tại Thánh địa, miền Trung Ðông, miền Balcan, tại Châu phi.... Lời kêu  gọi này, ÐTC còn nhắc lại trong bài suy ngắm vắn tắt trước kinh Regina caeli (Lạy Nữ vương thiên đàng) trưa thứ hai sau Phục sinh 16/04/2001 tại Trại hè Castelgandolfo, nơi ngài nghỉ ít ngày, sau Tuần Thánh.

Tuần Thánh và Lễ Phục sinh tại Thánh địa  năm nay được cử hành trong bầu khí chiến tranh. Số các đoàn hành hương giảm sút nhiều, vì tình hình bất an tại đây. Dù sao, một số tín hữu  cũng can đảm đến kính viếng các nơi thánh,  nhớ lại và sống cách cụ thể Cuộc Tử nạn của Chúa, đồng thời  để thông công, tỏ tình liên đới với cộng đồng tín hữu tại Thánh địa, đang sống "Mầu nhiệm Thánh Giá". Trong dịp này, tất cả Giáo hội thu góp tiền để giúp đỡ anh chị em tại Thánh địa và bảo tồn các nơi thánh, nguồn gốc của Kitô giáo. Số tiền này sẽ được gửi về Bộ các Giáo hội Ðông phương và cho văn phòng canh giữ Thánh địa, do các Tu sĩ Phanxicô phụ trách.

Trong dịp Lễ Phục sinh, 13 Vị Giáo chủ và Giám mục của các Giáo hội tại Thánh địa ở Giêrusalem đã kêu gọi hòa bình tại Trung Ðông. Trong văn kiện được cùng ký tên, các ngài nhấn mạnh đến  sự "đói khát hòa bình của các dân tộc tại đây và kêu gọi chính phủ Do thái và Nhà cầm quyền Palestine tiến đến hòa giải, để xóa bỏ hẳn cuộc tranh chấp, một cuộc tranh chấp chỉ gây nên các nạn nhân và không bao giờ phân thắng bại". Các Vị chủ chăn yêu cầu "một nỗ lực cương quyết trong việc tôn trọng các quyền của người khác, bằng việc xác nhận phẩm giá và giá trị của sự sống con người".

Tại Pháp có 2,363  anh chị em tân tòng lãnh Bí tích Rửa tội, hầu hết trong Ðêm Vọng Phục sinh. Theo Tuần báo  "Gia Ðình Kitô" (Famille chrétienne), (Pháp , số phát hành cho giai đoạn  từ 14-20.4.2001), thì đây là con số rất khích lệ, vì các anh chị em này hầu hết thuộc lứa tuổi từ 18 đến 40. Một điều rất ngạc nhiên là trong số này có hơn 70% là phụ nữ.

Nhiều anh chị em này trước đây không theo tôn giáo nào cả. Một số khác đã phải vượt qua nhiều khó khăn và kinh nghiệm đau buồn trong các giáo phái. Tất cả đã xin lãnh Bí tích Rửa tội, sau một cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ thúc đẩy họ gia nhập Giáo hội công giáo.

Ðức Cha Jean-Louis Papin, giám mục Nancy, đại diện HÐGM Pháp, phụ trách Phong trào tân tòng,  tuyên bố: "Không phải việc chuẩn bị trong hai hay ba năm là quan trọng  và được coi như dầy đủ.  Việc trở nên người tín hữu Kitô, đòi dấn thân suốt cả cuộc đời. Vì thế tất cả cộng đồng Kitô phải giúp đỡ hết sức mình anh chị em này để họ kiên trì trong con đường trở về với Chúa và trong việc sống đức tin hằng ngày".


Back to Radio Veritas Asia Home Page