Người Mỹ ủng hộ dùng quĩ liên bang

để các tổ chức tôn giáo làm việc xã hội

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Mỹ ủng hộ dùng quĩ liên bang để các tổ chức tôn giáo làm việc xã hội

Hoa Kỳ (Washington) - (CNS 13/04/2001) - Người Mỹ nói chung ủng hộ đề nghị của tổng thống George Bush dùng quĩ của chính phủ liên bang để tài trợ cho các giáo hội làm việc xã hội, tuy nhiên họ hơi lo ngại khi những giáo hội này không phải là những giáo hội họ quen thuộc.

Cụ thể hơn, tuy họ hoan nghênh việc để cho các giáo hội công giáo, các giáo hội tin lành chính và Do Thái Giáo nhận tiền của chính phủ liên bang, nhưng một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy người Mỹ không an tâm, khi chính phủ tài trợ cho các giáo hội Phật Giáo, Hồi Giáo, phái khoa học luận (scientology) hoặc ngay cả giáo phái tin lành Mormon. Ðó là vài nhận định chung về người Mỹ và các vấn đề liên quan tới tôn giáo, qua một cuộc thăm dò dư luận vừa được thực hiện tại Hoa Kỳ gần đây. Với 2041 người lớn trên toàn nước được thăm dò qua điện thoại và đầu tháng 3, các câu hỏi như :Thiên Chúa có ý nghĩa gì đối với họ,  chính phủ hay các giáo hội, ai hoạt động hữu hiệu hơn, trong một số công tác xã hội cho người dân. 75 % trả lời là họ ủng hộ dùng quĩ của chính phủ để tài trợ cho các tổ chức tôn giáo làm việc xã hội. Tỉ lệ này gần bằng tỉ lệ người ủng hộ đề nghị của tổng thống Bush trong các cuộc thăm dò dư luận trước. Vào tháng Giêng năm nay, tổng thống Bush loan báo chương trình tài trợ bằng quĩ của liên bang để các tổ chức của giáo hội đứng ra cung cấp các dịch vụ xã hội cho người dân. Ðây là một trong các chương trình mà tổng thống Bush đã hứa hẹn trong lúc ông đang vận động tranh cử.

Ông Andrew Kohut, giám đốc cơ quan thực hiện cuộc thăm dò dư luận lần này cho biết, những người được hỏi trả lời theo quan điểm riêng của họ nhưng đúc kết lại các câu trả lời của họ, thì người ta thấy có những điểm thiên vị một bên, và có những quan điểm không được phía khác hài lòng cho lắm. Thí dụ như, 75 % trả lời họ ủng hộ đề nghị của tổng thống Bush, nhưng sự ủng hộ này chỉ giới hạn giữa các giáo hội theo truyền thống Kitô-Do Thái Giáo ở Hoa Kỳ mà thôi. Khi được yêu cầu trả lời một cách cụ thể hơn, 62 % nói là giáo hội công giáo, 61 % ủng hộ các giáo hội Tin Lành và 58 % đề nghị các tổ chức của Do Thái giáo. Tỉ lệ này giảm xuống còn 52 % cho các giáo hội kitô khác (evangelical chritian churches), phái tin lành Mormon; và chỉ có 38 % ủng hộ các tổ chức của Hồi Giáo hay Phật Giáo. Có 26 % ủng hộ phái khoa học luận. Ong Sulayman Nyang, giáo sư môn nghiên cứu về Phi Châu tại đại học Howard và giám đốc một chương trình Quảng Trường Công Cộng Hoa Kỳ cho người Hồi Giáo nói rằng, con số 38 % người Mỹ ủng hộ để cho các tổ chức Hồi Giáo nhận tiền chính phủ liên bang làm việc xã hội, là một điều hết sức cảm động cho cộng đồng hồi giáo, là cộng đồng thường khi bị hiểu lầm. Trong khi giới trẻ Mỹ lớn lên và học biết về hồi giáo trong trường, thì đa số người Mỹ lớn tuổi không biết nhiều về Hồi Giáo. Ða số những người chống lại việc tài trợ cho các tổ chức Hồi Giáo đều là người lớn tuổi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page