Danh sách các vị được chỉ định

làm Thuyết trình viên của các nhóm

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Danh sách các vị được chỉ định làm Thuyết trình viên của các nhóm.

Vatican - 12.10.2001 - Trong phiên hội chung ngày thứ tư 10/10/2001, ÐHY Tổng thư ký THÐGM, công bố danh sách các nghị phụ được chỉ định làm Thuyết trình viên của các nhóm (Circuli minores).

Trước đây, chúng tôi đã loan tin về các vị được bầu làm Trưởng nhóm. Theo ÐHY Tổng thư ký, thì các Nghị phụ sau đây được chỉ định làm Thuyết trình viên của 12 nhóm khác nhau.

Nhóm tiếng Anh A - Ðức Cha Orlando B.Quevedo, TGM Cotabato, chủ tịch HÐGM Philippines.

Nhóm tiếng Anh B -  Ðức Cha Vernon James Weisgenber, TGM Winnipeg (Canada).

Nhóm tiếng Anh C - Ðức Cha John Olorunfemi Onaiyekan, TGM Abuia, chủ tịch HÐGM Nigeria.

Nhóm tiếng Pháp A - Ðức Cha Jean Claude Makaya Loembe, GM Pointe-Noire (Cộng hòa Congo).

Nhóm tiếng Pháp B - Ðức Cha Gilles Cazabon , GM Saint Jérôme (Canada).

Nhóm tiếng Pháp C - Ðức Cha Pierre Morissette, GM Baie-Comeau (Canada).

Nhóm tiếng Tây ban nha A - Ðức Cha Hector Miguel Cabrejos Vidarte. TGM Trujillo, Phó chủ tịch HÐGM Perù.

Nhóm tirếng Tây ban nha B - Ðức Cha Ramón Ovidio Perez Morales, TGM Los Teques (Venezuela).

Nhóm tiếng Tây ban nha C - Ðức Cha Carlos Aguiar Retes, GM Texcoco (Mexico).

Nhóm tiếng Ý A - Ðức Cha Giuseppe Costanzo , TGM Siracusa (Ý).

Nhóm tiếng Ý B - Ðức Cha Cosmo Francesco Ruppi , TGM Lecce (Ý).

Nhóm tiếng Ðức - Ðức Cha Alois Kothgasser, GM Innsbruck (Áo).

Các nhóm họp riêng từ ngày 12 cho đến ngày 15/10/2001, để thảo luận và đào sâu các ý kiến đã thu lượm được trong các phiên hội   chung trong 10 ngày đầu. Với cuộc hội  nhóm (Circuli minores) Khóa họp của THÐ bước sang giai đoạn hai. Công việc của các Nghị phụ đã qua được một nửa.

Cũng trong lúc công bố danh sách các Vị Thuyết trình của 12 nhóm, ÐHY Tổng thư ký THÐ loan báo: Ðức Cha  Michael Concessao, TGM Delhi (Ấn độ) được bầu làm Trưởng nhóm tiếng Anh B, thay thế Ðức Cha Anthony Theodore Lobo, GM Islamabad-Rawalpindi trở về Giáo phận, vì tình hình bất an tại Pakistan trong những ngày này.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page