Bài phát biểu của ÐHY Edmund Casimir Szorka

chủ tịch Hội đồng quản trị

Quốc gia-Thành phố Vatican

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài phát biểu của ÐHY Edmund Casimir Szorka, chủ tịch Hội đồng quản trị Quốc gia-Thành phố Vatican.

Vatican - 8/20/2001 - Từ ngày 12 đến 15 tháng 10/2001, các nghị phụ họp nhóm, để đào sâu các ý kiến đã thu lượm được trong các phiên hội chung. Như vậy Khóa họp  đã tiến được một nửa và nay bước sang giai đoạn hai.

Trong bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin thuật lại bài phát biểu của ÐHY Edmund Casimir Szorka, chủ tịch Hội đồng quản trị Quốc gia-Thành phố Vatican, một trong số 16 nghị phụ lên tiếng chiều thứ hai 8/10/2001. Bài phát biểu của ÐHY có tính cách rất thực hành, đáng suy tư, dựa trên những kinh nghiệm của một chủ chăn trong thời kỳ làm Giám mục giáo phận tại Hoa kỳ.  Ngài nói: Tôi không bàn đến vấn đề thần học liên hệ đến Giám mục. Tôi chì xin nhấn mạnh đến một điểm rất  thực hành:   Giáo hội sống mạnh, trước hết trên bình diện giáo xứ. Giáo hội sống trên bình diện giáo xứ là điềm sơ đẳng và nền  tảng của đời sống người tín hữu Kitô. Phần lớn các tín hữu  sống kinh nghiệm Giáo hội là ở trong các giáo xứ, không phải trên bình diện giáo phận hay Giáo hội hoàn cầu. Chính tại giáo xứ họ lãnh nhận các Bí tích: Rửa tội, Thêm sức,  Hòa giải, Hôn phối và nhất là Thánh Thể trong khi cử hành Thánh Lễ. Chính vị chủ chăn giáo xứ hướng dẫn họ và huấn luyện họ. Chính giáo xứ là nơi họ được nghe rao giảng Lời Chúa.

Vì thế, ÐHY Szorka xin các Giám mục hãy ý thức về thực tại này. Giám mục có thể viết các thư mục vụ, phác hoạ nhiều chương trình mục vụ, nhưng nếu không được các cha xứ ủng hộ và thi hành, thì những chương trình này chỉ là những "chữ chết" hay chỉ thực hiện được phần nào  mà thôi. Như vậy làm sao giáo phận có thể tiến được.

Ðàng khác, giám mục không thể trực tiếp quản trị từng giáo xứ trong giáo phận được. Giám mục phải là Chủ chăn, không phải người quản trị, nhưng phải là chủ chăn của toàn giáo phận. ÐHY nói thêm: Theo kinh nghiệm của tôi, tôi nghĩ rằng: giám mục có thể thành công hơn trong thừa tác vụ của mình, nếu ngài dành nhiều thì giờ  hơn và sự chú ý riêng đối với các linh mục của ngài. Các linh mục cần đến giám mục của mình. Các ngài cần giám mục như vị chủ chăn biết rõ từng linh mục, yêu thương và lo lắng, luôn luôn sẵn sàng đón tiếp và đáp ứng các nhu cầu của từng linh mục, không riêng một số bao vây chung quanh mà thôi.  Nói tóm lại, các linh mục, tuy không dùng  danh từ "người cha", nhưng thực sự họ muốn Giám mục phải là người cha của họ, như người cha của gia đình giáo phận.

ÐHY Szorka nói tiếp: Tôi biết rõ các giám mục giáo phận có rất nhiều trách nhiệm khác, làm mất nhiều thì giờ và cần sự chú ý của các ngài. Nhưng, với sự tôn trọng, tôi muốn gợi ý và hơn nữa nài xin Giám mục hãy sẵn sàng, nếu cần, từ bỏ các hoạt động, các cuộc gặp gỡ khác, các cuộc tiếp khách, nhiều lúc mất giờ vô ích,   để dành thì giờ và nghị lực cần thiết cho các linh mục của mình. Nếu giám mục có một linh mục đoàn đạo dức, nhiệt thành, đoàn kết chung quanh mình,  thì giáo phận sẽ tiến mạnh. Nếu không có như vậy, chắc chắn sẽ không tiến được, và sẽ đi đến chỗ sa sút.  Không tiến, tức là lùi, không thể đứng yên một chỗ được. Xã hội và thế giới ngày nay tiến mạnh và tiến rất nhanh.

Nói đến đây, tự nhiên  nẩy ra câu hỏi này: giám mục giúp đỡ các linh mục; vậy ai là người sẽ giúp đỡ các giám mục? ÐHY trả lời: Trong bài phát biểu này, tôi không có ý đến bàn đến điểm này, vì thì giờ giới hạn (mỗi bài phát biểu giới hạn 8 phút mà thôi). Nhưng tôi xin trả lời  vắn tắt câu hỏi nêu lên. Chính ÐTC là người giúp đỡ các Giám mục. Dĩ nhiên ngài không thể làm một mình được. Nhưng ngài đã làm gương cho chúng ta, một gương sáng khác thường về phục vụ các Giám mục. Chúng ta biết thì giờ ngài dành cho mỗi giám mục và mỗi nhóm giám mục đến Roma  viếng Toà Thánh "Ad Limina". Mỗi vị trong nhóm giám mục được gặp ÐTC tới bốn lần: gặp riêng từng vị, gặp chung trong thánh lễ, trong bữa ăn, trong buổi tiếp kiến chung cả nhóm. Ngoài các cuộc gặp gỡ trong dịp "Ad Limina", nhiều giám mục đến Roma vẫn được ngài tiếp riêng. Ngài gặp chung các giám mục từng miền, từng quốc gia trong các chuyến viếng thăm mục vụ. Trong các khóa họp khoáng đại của THÐGM, ngài luôn luôn hiện diện giữa các giám mục và lợi dụng giờ nghỉ để tiếp riêng từng nghị phụ, như chúng ta thấy trong lúc này, dù ngài mắc bận biết bao công việc của toàn Giáo hội, lo lắng đến biết bao vấn đề trên thế giới hiện nay. ÐTC đã, đang và sẽ còn làm gương cho chúng ta. Trước gương sáng này, chúng ta không thể lãnh đạm.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page