Tóm lược bài phát biểu của

Ðức Giám Mục Nguyễn Soạn

và Ðức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn

trong khóa họp

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tóm lược bài phát biểu của Ðức Giám Mục Nguyễn Soạn và Ðức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn trong khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới.

Trong bài hôm nay, chúng tôi xin lược tóm hai bài phát biểu ý kiến của hai Ðại biểu HÐGM Việt nam: Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Qui nhơn, Tổng thư ký HÐGM VN và  Ðức Cha G.B Phạm minh Mẫn, TGM Saigon, Phó chủ tịch HÐGM VN.

 

Ðức Cha Soạn nói về việc rao giảng Tin Mừng trong bối cảnh khó khăn của Giáo hội Việt nam hiện nay.

Ngài nói: Trách nhiệm đầu tiên của các Giám mục là việc rao giảng Tin Mừng. Nhưng rao giảng Tin Mừng như thế nào cho Việt nam, một quốc gia có những đặc điểm riêng của một quốc gia chủ nghĩa xã hội, để đạt được những thành công dồi dào? Ðức Cha trả lời: Hiện nay, chúng tôi không được xử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng chúng tôi được hưởng nhờ, trong lịch sử truyền giáo tại Qui nhơn, những kinh nghiệm của một vị Giám mục biệt tài, tên ngài là Ðức Cha  Etienne Théodore Quénot Thể, từ nơi ngài chúng tôi học được những bài học thực hành cho công việc rao giảng Tin Mừng của chúng tôi. Tình hình của thời đại ngài giống tình hình hiện nay của Giáo phận chúng tôi: khan hiếm linh mục, với cộng đồng Kitô nhỏ bé ban đầu. Các phương thế ngài xử dụng cho thời đại của ngài vẫn còn hiệu nghiệm cho ngày nay.

1 - Trước hết ngài kêu gọi tất cả các thành phần Dân Chúa, để họ tham dự vào việc rao giảng Tin Mừng cho người dân không phải là tín hữu Kitô.

2 - Ngài tổ chức có hệ thống ba lớp học giáo lý; các lớp giáo lý này làm việc trong cộng tác với hàng giáo sĩ.

Lớp nhất dành cho các người đứng tuổi, có thể đối thoại với các người ngoài công giáo. Lớp hai cho giới trẻ. Lớp ba cho các cha mẹ gia đình.

3 - Ngài tổ chức các cuộc thi kinh bổn (truyền thống này hiện còn được giữ tại nhiều nơi) để củng cố đức tin Kitô. Ngài chọn lọc một lớp "ưu tuyển" (élite), để huấn luyện các linh mục tương lai có khả năng, có thể thỏa mãn được những nhu cầu của Dân Chúa.

Sau đó, Ðức Cha Soạn tiếp tục chia sẻ những suy tư sau đây:

1- Việc rao giảng Tin Mừng là trách nhiệm của các Giám mục, đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi tín hữu Kitô.

2 - Cần huấn luyện giới trẻ để họ có đủ khả năng rao giảng Tin Mừng trong cả Cộng đồng.

3 - Việc học giáo lý (sách bổn) và việc thi hành Lời Chúa phải chiếm chỗ ưu tiên nơi giới trẻ.

4 - Việc lo lắng giáo huấn, giáo dục là một đặc điểm riêng biệt  của Ðạo công giáo. Không nên quên điều này.

5 - Giáo phận cần có những linh mục có khả năng, lành nghề, để có thể thích nghi với xã hội ngày nay, với thời đại, để có thể đem Lời Chúa vào trong môi trường các ngài sống.

Ðức Cha Soạn kết thúc như sau: Trong một thế giới lãnh đạm với Thiên Chúa, đầy tính cách phức tạp, đả kích và thù địch đối với Giáo hội, chúng ta  muốn trình bày cho xã hội một khuôn mặt mới của Giáo hội nhã nhặn và quí báu, khuôn mặt của Giáo hội được dành cho phục vụ tha nhân, cho yêu thương và cho việc hiệp nhất với dân tộc, nhằm di đến sự phát triển và tiến bộ của họ. Ðiều này chỉ có thể thực hiện, nếu Giáo hội biết rao giảng Lời Chúa, sống Lời Chúa và thấm nhuần Lời Chúa.

Bài phát biểu của Ðức Cha G.B. Phạm minh Mẫn, TGM Saigon, phó chủ tịch HÐGM Việt nam, hướng về đề tài: "Giám mục, người phục vụ niềm hy vọng".

Ngài nói: Trong ba năm vừa qua, với tư cách là Giám mục Tổng Giáo Phận  Sàigòn, tôi bị xúc động bởi một hiện tượng được phổ biến nhiều trong giáo phận của tôi: có rất nhiều tín hữu thuộc các tầng lớp  xã hội bị thất vọng nhất, rất ước mong được gặp Giám mục của họ. Hiện tượng này bắt buộc tôi phải tự hỏi mình: Thực sự Giám mục là niềm hy vọng, là sự đáp lại những ước vọng của mọi nguời không?  Câu hỏi này đặt giám mục trước nhiều trách nhiệm: trách nhiệm lắng nghe những ước vọng của con người - trách nhiệm hướng niềm hy vọng về Thiên Chúa, Ðấng là nguyên thủ và cứu cánh của mọi sự - trách nhiệm sống mạnh mẽ niềm hy vọng nơi Chúa Kitô phục sinh.

Ðức TGM kết thúc: Giám mục chỉ có thể trở nên thừa tác viên của niềm hy vọng bằng việc lắng nghe những gì mà con nguời ước vọng, bằng việc hướng những hy vọng của họ về Thiên Chúa và bằng việc sống mạnh mẽ chính niềm hy vọng của mình nơi Chúa Kitô phục sinh.

(Theo bản lược tóm của L' Osservatore Romano 5/10/2001).

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page