Tổng số giám mục hiện nay trên thế giới

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tổng số giám mục hiện nay trên cả thế giới.

Tin Roma - 04.10.2001 - Nhân Khóa họp khoáng đại thường lệ thứ 10 của THÐ GM về Giám mục, nhật báo Avvenire số ra ngày 29.9.2001, kê khai tổng số giám mục hiện nay trên thế giới (được cập nhật hóa tháng 7 năm 2001), phân chia như sau:

Châu Âu chiếm con số đông hơn cả : 1,506 vị.

Nam Mỹ : 893 vị.

Châu phi : 610 vị.

Bắc Mỹ : 553 vị.

Châu Á : 545 vị.

Trung Mỹ : 288 vị.

Châu Ðại dương : 123 vị.

và Trung Ðông : 107 vị.

Tổng cộng : 4.625 vị (kể cả các vị hồi hưu), trong số này có khoảng hơn 2,500 vị coi sóc các giáo phận - Số còn lại là những vị giám mục hiệu tòa làm việc trong các cơ quan trung ương Tòa Thánh hay các tổ chức quốc tế hoặc quốc gia, hoặc giáo phận.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page