Thánh Lễ phong chân phước

cho bảy đầy tớ Chúa ngày 7/10/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC sẽ chủ tế Thánh Lễ phong Chân phước cho bẩy Ðầy tớ Chúa vào Chúa Nhật mùng 7 tháng 10/2001.

Tin Vatican - 04.10.2001 - Chúa nhật ngày 7/10/2001, tại Quảng trường Thánh Phêrô, lúc 10 giờ, ÐTC chủ tế Thánh lễ Phong Chân phước cho Bẩy Ðầy Tớ Chúa:

Ignazio Maloyan, Giám mục tử đạo (1869-1915 )

Nikolaus Gross, cha gia đình, tử đạo (1898-1945)

Alfonso Maria Fusco, Linh mục sáng lập Dòng Nữ tu Thánh Gioan Baotixita (1839-1910)

Tommaso Maria Fusco, linh mục, sáng lập Dòng các Nữ tu Bác ái kinh Máu cực trọng Chúa (1831-1891)

Emilie Travernier Gamelin, Nữ tu, sáng lập Dòng các Nữ Tu Chúa Quan Phòng (Montréal)  (1800-1851)

Eugenia Picco, Ðồng Trinh, thuộc Dòng các Con nhỏ hai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Ðức Mẹ Maria (1867-1921)

Maria Euthymia Ueffing, Ðồng Trinh, thuộc Dòng các Nữ tu Barmberzige (1914-1955).

Các Chân Phước mới là những người đã minh chứng Chúa Giêsu Kitô và đã chịu đau khổ nhiều vì Tin Mừng của Người. Các Ngài chỉ cho toàn Giáo hội và mỗi người trong chúng ta con đường tiến vào Nước Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page