Các nghị phụ của khóa họp

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

được chia thành những nhóm nhỏ theo ngôn ngữ

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Nghị Phụ của khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới được chia thành những nhóm nhỏ theo ngôn ngữ.

Vatican - 04.10.2001 - Sáng thứ tư 03/10/2001, vì ÐTC bận buổi tiếp chung tại Quảng trường Thánh Phêrô (20 ngàn người tham dự), các Nghị phụ không họp chung tại Phòng THÐGM. Các ngài đã hội  riêng để  chia các nhóm. Tất cả là 12 nhóm: ba nhóm tiếng Pháp, ba nhóm tiếng Anh, ba nhóm tiếng Tây ban nha, hai nhóm tiếng  Ý, một nhóm tiếng Ðức. Không có nhóm nào bằng tiếng Latinh, tuy Latinh  là tiếng chính thức của Giáo hội. Trong các hóa họp trước đây, còn có nhóm tiếng Latinh, nhưng các thành viên của nhóm này vẫn ít hơn các nhóm khác. Mỗi nhóm gồm từ 20 đến 30 Nghị phụ. Các nhóm đã bầu Vị trưởng nhóm, có trách nhiệm hướng dẫn trong các cuộc hội nhóm và tường trình trong phiên họp chung đợt hai về công việc của nhóm mình. Các nhóm chỉ bắt đầu làm việc sau bài thuyết trình thứ hai (relatio post disceptationem), nghĩa là từ ngày 2 tháng 10/2001 trở đi. Trong cuộc phát biểu ý kiến vừa qua, Ðức TGM Tadeusz Kondrusiewisz, Giám quản Tông Tòa Moscowa và miền Tây Nga, đề nghị nên dành nhiều thì giờ hơn cho các cuộc hội nhóm, như vậy có thể đào sâu các vấn đề, thay vì kéo dài các cuộc họp chung.

Nhìn lại các cuộc họp khoáng đại thì ngày thứ Ba (2/10/2001) vừa qua các nghị phụ đã bàn tới đề tài là tầm quan trọng của đối thoại.

Một số các nghị phụ đã nói lên sự cần thiết của việc đối thoại giữa Roma và các giáo phận riêng rẽ, và cũng có các vị khác nói tới cuộc đối thoại giữa các giáo phận với nhau. Lại có các vị nhấn mạnh tới cuộc đối thoại với các tôn giáo, và đối thoại với các vị lãnh đạo trong xã hội trần thế.

Ðức Hồng Y Claudio Hummes thuộc Sao Paolo, nước Brazil nói: "Ngày nay cuộc đối thoại thật cần thiết cho thế giới đa điện và toàn cầu hóa của chúng ta." Cùng lập trường này, đức hồng y Francis Arinze, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Ðối Thoại Liên Tôn nói: "Vị giám mục không có sự lựa chọn nào khác trong thế giới hôm nay, ngài phải canh chừng về những ý tưởng thần học và nuôi sống dân của mình với một nền tín lý giầu có của giáo Hội".

Thượng phụ giáo chủ Nerses Bedros XX thuộc Giáo Hội Công Giáo Armenia nhận thấy cuộc đối thoại giữa Romavà các giáo phận như là trọng điểm chính. Ngài nhận xét rằng: "các giáo hội địa phương không phải là giáo phận lẻ của Roma. Việc tập trung qúa mức của Roma có thể bóp nghẹt vẻ sung mãn của các giáo hội đặc biệt".

Ngày thứ Tư (3/10/2001), các nghị phụ lần đầu tiên họp theo nhóm nhỏ. Những cuộc thảo luận chi tiết của các nhóm sau đó được trình bày trước hội nghị khoáng đại.

Thượng Hội Ðồng đã chọn các vị sau đây để duyệt xét lại văn bản sứ điệp cuối cùng của Hội Ðồng. Ủy ban này gồm có:

- Hồng Y Geraldo Majella Agnelo thuộc Sao Salvador de Bahia, Brazil,

- Hồng Y Francis George thuộc Chicago;

- Thượng Phụ Giáo Chủ Michel Sabbah thuộc Jerusalem;

- Tổng Giám Mục George Pell thuộc Sydney,

- Tổng Giám Mục Cosmo Ruppi thuộc Lecce, Italy,

- Tổng Giám Mục Henry D'Souza thuộc Calcutta;

- Giám Mục Olivier de Berrangerthuộc Saint-Denis, Pháp,

- Giám Mục Amedee Grab thuộc Switzerland (Thụy Sĩ),

- Giám Mục Laurent Monsengwo Pasiny thuộc Madagascar,

- Giám Mục Joseph Khoury thuộc giáo phận Maronite của St. Maron tại Canada;

- và Linh Mục Peter-Hans Kolvenbach, Bề Trên Cả Dòng Tên.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page