Các Giám Mục Indonesia

kêu gọi người công giáo hãy hy vọng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Indonesia kêu gọi người công giáo trong nước hãy hy vọng cho dù đang sống giữa tình trạng bạo động

Indonesia (Jakarta) (UCAN IJ8288.1127  10/4/2001) -Trong lá thư mục vụ nhân dịp Phục Sinh, các Giám Mục Indonesia kêu gọi người công giáo trên toàn quốc hãy hy vọng,  giữa các biến cố bạo động khiến cho hàng ngàn người bị thiệt mạng và bị thương.

Trong lá thư dày 26 trang, ÐHY Julius Darmaatmadja, chủ tịch và ÐTGM Ignatius Suharyo, tổng thư ký HÐGM Indonesia, ghi nhận là đất nước đang trải qua một thời điểm hết sức khó khăn, đòi hỏi một thái độ thức thời và thích hợp, một nỗ lực chung từ tất cả mọi người, nếu không thì tổn hại sẽ nghiêm trọng đến mức không thể nào sửa chữa được. Lá thư đề cập với sự quan tâm sâu xa tới cuộc tranh chấp trở đi trở lại tại vùng quần đảo Moluccas, Aceh, Irian Jaya, và Poso ở miền trung Sulawesi; cũng như hàng loạt các vụ nổ bom từ cuối năm qua ngay tại thủ đô Jakarta và đêm vọng lễ Giáng Sinh, các vụ tranh chấp sắc tộc đẫm máu tại Trung Kalimantan. Các ngài nói trong thư như sau: "Chúng tôi có cảm nghĩ như thể chính quyền hành pháp, luật pháp, tư pháp và quân pháp, là những cơ quan được trao phó trách nhiệm giải quyết những cuộc khủng hoảng đa dạng trong nước, không có đủ khả năng để dẹp tan các cuộc nổi loạn. Các vấn đề của quốc gia như tham nhũng, bao che, tham quyền cố vị, vị phạm nhân quyền và suy thoái kinh tế, vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Chúng tôi xin đặt câu hỏi là phải chăng những kẻ được trao trách nhiệm, không còn đủ khả năng để giải quyết các cuộc khủng hoảng, hay những cuộc khủng hoảng này xảy đến chỉ vì họ không có bản lãnh để giải quyết những vấn nạn vừa nói, hay là tại vì họ có liên quan tới những cuộc khủng hoảng đó?"

Các Giám Mục Indonesia nhắc lại là trong lá thư mục vụ Tuần Thánh năm 1999, các ngài đã ghi nhận tình trạng suy đồi luân lý trong xã hội Indonesia ngày nay. Tuy nhiên nhìn lại và chứng kiến những gì đang xảy ra kể từ sau cuộc tổng tuyển cử năm 1999, các ngài thấy có bổn phận phải đặt ra một câu hỏi nghiêm trọng hơn: Ðó có phải là một sự suy đồi luân lý nhất thời hay không, hay là xã hội Indonesia đã mất hết các giá trị đạo đức và luân lý. Các Giám Mục Indonsia nghĩ rằng, chính vì mất hết các giá trị đạo đức và luân lý, nên Indonesia mới phải đương đầu với những bất ổn như hiện nay. Tình trạng bất ổn này được nhìn thấy ở bất cứ nơi nào trong xã hội, trong giới lãnh đạo, hành pháp, luật pháp, tư pháp và tài chánh. Và từ đó, các Giám Mục đặt câu hỏi là phải chăng các thành viên trong xã hội đã đánh mất ý thức về công lý và đoàn kết? Hoặc ý thức trách nhiệm chính trị cũng đã chết? Chính trị tại Indonesia bây giờ đang nhắm tới quyền lực và tiền bạc, cho riêng lợi ích cá nhân hơn là lợi ích của toàn dân. Những khác biệt giữa các cá nhân về quan điểm chính trị, tôn giáo, sắc tộc và quyền lợi,  dễ dàng là ngòi làm bùng nổ các vụ bạo động và giết hại luôn cả người anh em đồng bào. Trong một bối cảnh như vậy, thử hỏi làm sao còn có sự tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Nếu con người không còn tôn trọng nhau, thì làm sao còn có sự tôn trọng Thiên Chúa. Người dân Indonesia vẫn cầu nguyện liên lỉ và lui tới các nơi thờ phượng, nhưng lòng mộ đạo này lại không được phản ánh trong cuộc sống xã hội của quốc gia. Ánh sáng trong lương tâm của họ bị dập tất. Thiên Chúa không còn được tôn thờ. Cuối thư mục vụ, các Giám Mục kêu gọi tất cả người dân Indonesia hãy tham gia vào cuộc tranh đấu, để cải tiến và canh tân đất nước trong tinh thần của ngày lễ Phục Sinh. Cho những ai đang bị đau khổ, bị bách hại vì lý do tôn giáo hay sắc tộc, các ngài kêu gọi họ hãy củng cố đức tin và luôn sẵn sàng bắt chước Chúa Giêsu. Thiên Chúa không bao giờ quên con người và Ngài không bao giờ để con người lẻ loi, đơn độc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page