ÐTC chủ tế Thánh Lễ Khai Mạc

Khóa họp thượng lệ của

Thương Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ tế Thánh Lễ Khai Mạc khóa họp thường lệ lần thứ 10 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về các Giám mục.

Lúc 9:30 Chúa nhật 30/09/2001, trong Ðền thờ Thánh Phêrô, ÐTC chủ tế thánh lễ khai mạc Khóa họp khoáng đại thường lệ thứ 10 của THÐGM thế giới về đề tài:  "Episcopus, minister Evangelii Jesu Christi propter spem mundi", "Giám mục, thừa tác viên của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô để phục vụ cho niềm hy vọng của thế giới"

Hình ảnh của Vị giám mục,  nhất là từ Công đồng chung Vatican II đến nay, đã thay đổi nhiều. Sau Công đồng, trách nhiệm của Giám mục cũng gia tăng. ÐTC chỉ định đề tài: "Giám mục, thừa tác viên của Tin Mừng để phục vụ cho niềm hy vọng của thế giới" cho khóa họp THÐGM đầu tiên của Ngàn năm thứ ba. (Thực sự Khóa họp này đã được ấn định vào chính Năm Thánh 2000; nhưng bị đình lại, vì ÐTC mắc nhiều công việc và nhiều lễ nghi  trong Năm Toàn Xá).  Ðây là một đề tài đến đúng lúc, lúc bước vào thế kỷ XXI và Ngàn năm mới; một đề tài cần được thảo luận và suy tư nhiều,  cách riêng đối với các Giám mục, chủ  chăn của các Giáo hội địa phương. Trách nhiệm của các Giám mục trong việc rao giảng Tin Mừng giữa một thế giới bị tục hóa,  mỗi ngày mỗi nhiều, rất nặng nề. Trách nhiệm rao giảng Phúc Âm "Duc in altum" (Hãy chèo ra khơi", trong Ngàn năm mới đã được ÐTC đã nhắc đến trong Văn kiện bế mạc Năm Toàn xá "Novo Millennio ineunte" (Khởi đầu ngàn năm mới). Khóa họp khoáng đại của THÐGM về các Giám mục là cơ hội rất thuận tiện do Chúa Quan phòng   để tìm hiểu: Giám mục giáo phận là ai  trong sự sung mãn Thừa tác vụ của ngài trong Giáo hội địa phương và để sau đó phác họa hình ảnh đích thực của Giám mục cho tương lai.

Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) được dùng như văn kiện chính nền tảng cho các cuộc thảo luận, kể  từ thứ hai 01.10, (tài liệu làm việc nầy)  vạch  ra rõ ràng mục tiêu của khóa họp quan trọng này, cũng là khóa họp đầu tiên của Thượng Hội Ðồng Giám mục thế giới, vào lúc bước vào Ngàn  năm thứ ba. Trong những ngày này, các vị tham dự : 240 Nghị phụ đại diện các HÐGM thế giới  (không kể đại diện của các Giáo hội Kitô khác được mời tham dự , một số dự thính và chuyên viên), sẽ thảo luận về đề tài đã được ÐTC chỉ định: "Giám mục, thừa tác viên của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, để phục vụ cho niềm hy vọng của thế giới". Ðây là một trong các đề tài sống còn đối với Giáo hội cách riêng  trong thời đại này. Thời nay, giám mục phải trở nên gần gũi hơn, hiện diện hơn giữa người dân, công giáo hay không công giáo, theo gương Chúa Kitô," chủ chăn nhân lành, biết từng con chiên trong đàn chiên của mình và sẵn sàng liều mạng sống vì đàn chiên". Giám mục  là một người cha, người anh, người bạn, với một đời sống đơn sơ hơn, khó nghèo hơn  và dễ đến gần hơn, theo giáo huấn của Thánh Augustino: "Giữa anh chị em và như anh chị em tôi là một tín hữu Kitô; nhưng đối với  anh chị em,  vì anh chị em và cho anh chị em tôi là giám mục". Cũng nên nhắc lại lời ÐTC nói với 130 giám mục mới thụ phong về Roma theo lớp tu nghiệp tháng sáu 2001 vừa qua, do Bộ Giám mục tổ chức: "Thành công của quý  Ðức Cha là sự thánh thiện đời sống". Giữa biết bao công việc và vấn đề, nhất là các  vị  tại các xứ truyền giáo, đè nặng trên vai, Giám mục cần phân biệt đâu là trách nhiệm chính (Thánh hóa, giảng dậy   và cai quản dân Chúa), đâu là phụ thuộc. Văn kiện làm việc (instrumentum laboris) của Khóa Họp nói rõ như sau: "Vị  giám mục có thời giờ cho Chúa, cho các linh hồn và luôn cởi mở cho công việc canh tân thừa tác vụ mục vụ của mình, trong chiều kích mỗi ngày mỗi sâu xa hơn của sự hiệp thông và cộng tác với các linh mục, các người tận hiến và anh chị em giáo dân". Ðây cũng là đề tài rất tế nhị và gai góc;  các Nghị phụ sẽ cùng nhau thảo luận trong tình huynh đệ trong những tuần tới đây , trước sự hiện diện của ÐTC, lãnh đạo Giám mục đoàn.

Trong khóa họp khoáng đại khai mạc, vào sáng thứ hai 01/10/2001 tại Phòng Thượng Hội đồng Giám mục trong nội Thành Vatican, các Nghị phụ sẽ nghe bài thuyết trình do ÐHY Edward Egan, TGM New York , đã được ÐTC chỉ làm thuyết trình viên  của khóa họp quan trọng này. Bài thuyết trình của buổi khai mạc được gọi là "Relatio ante disceptationem" (bài thuyết trình trước cuộc thảo luận). Trong 10 ngày, nghĩa là cho tới 12 tháng 10/2001, trong các phiên hội chung, các Nghị phụ có đủ thì giờ phát biểu ý kiến về đề tài. Sau những ngày thảo luận, Vị Tổng thuyết trình thu lượm các ý kiến của các Nghị phụ, để soạn bài thuyết trình mới,  được gọi là "Relatio post disceptationem" (Bài thuyết trình sau cuộc tranh luận). Sau đó, các Nghị phụ bắt đầu họp nhóm (circuli minores)  theo các sinh ngữ chính : Latin, Pháp, Anh, Ðức , Tây ban nha, Ý. Sau khi đã đào sâu các ý kiến được phát biểu , các nhóm, dưới sự hướng dẫn của vị trưởng nhóm, soạn ra những đề nghị (propositiones). Các đề nghị của các nhóm sẽ được tranh luận thêm trong các phiên họp chung đợt hai, rồi bỏ phiếu và sau cùng đệ trình lên ÐTC. Ngoài ra, vào những ngày họp cuối cùng, các Nghị phụ còn họp chung lại  để soạn một "Sứ điệp chung kết gởi Dân Chúa" của Khóa họp khoáng đại THÐGM. Sứ điệp nầy sẽ được công bố vào ngày cuối cùng.

Thêm vào đó, theo lệ thường, căn cứ vào các đề nghị của Khóa Họp THÐGM, ÐTC và Ban Tổng thư ký của THÐGM, sẽ soạn một văn kiên chung, gọi  là "Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng", được công bố để thi hành trong toàn thể  Giáo hội.

Cách đây hai tháng, trong lúc chỉ định vị thuyết trình viên, ÐTC cũng bổ nhiệm ba vị đồng chủ tịch, để điều khiển các buổi họp chung. Các Vị được chỉ định cho Khóa họp này là các Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ Giám mục, ÐHY Bernard Agré, TGM Abidjan (Cộng hòa Côte d' Ivoire ) và ÐHY Ivan Dias, TGM Bombay (Ấn độ). Ngoài ra, ÐTC còn bổ nhiệm Ðức Cha Marcello Semerado, Giám mục giáo phận Oria (Ý) làm Tổng thư ký  của Khóa họp. Nhiệm vụ của Vị Tổng thư ký là giúp vị Tổng thuyết trình (ÐHY Egan) trong việc soạn thảo các văn kiện chung của Khóa họp và tiếp xúc với các vị trưởng nhóm.

Như các lần khác, giới báo chí không được hiện diện trong các buổi họp chung cũng như các buổi họp nhóm. Bản thông tin báo chí, bằng các tiếng khác nhau,  sẽ được phát hằng ngày, rồi sẽ có ba cuộc họp báo: cuộc họp báo thứ nhất được ấn định vào thứ hai, mùng 1 tháng 10, liền sau khóa họp khoáng đại khai mạc (01/10/2001); cuộc họp báo thứ hai  vào ngày 12/10/2001, sau bài thuyết trình thứ hai (post disceptationem) và cuộc họp báo cuối cùng vào ngày 26/10/2001, trước ngày bế mạc.

Các Giám mục Việt nam tham dự Thượng Hội Ðồng tới Roma:

Tin Roma - 29.9.2001 - Lúc  5 giờ chiều ngày thứ bảy, 29 tháng 9/2001, (giờ Roma), bốn Ðức Cha: Gioan B. Phạm minh Mẫn, TGM Saigon, phó chủ tịch HÐGM Việt Nam, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Qui nhơn, Tổng thư ký, thành viên chính thức của Khóa họp THÐ, đại diện HÐGM Việt Nam, và hai hai Ðức Cha phụ khuyết: Ðức Cha Phaolô Bùi văn Ðọc, Giám mục Mỹ tho, chủ tịch Ủy ban Giáo lý của HÐGM Việt Nam và Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám mục Lạng sơn, phó Tổng thư ký, đã từ Paris tới Roma, để tham dự Khóa họp của THÐGM.

Ra đón chào Phái đoàn các Giám mục Việt nam tại sân bay có ba Ðức Ông Phương, Ðức Ông Khả, và Ðức Ông Thiện, cùng với một số đông linh mục và nữ tu. Hai Ðức Cha Mẫn và Ðức Cha  Soạn trọ tại Cư xá "Bonus Pastor" kế bên Vatican. Còn hai Ðức Cha Ðọc và Ðức Cha Kiệt thì trọ tại Trường Truyền giáo, trên đồi Gianicolo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page